Tra Cứu

14.5. Kể tên ba vật liệu phản xạ âm tốt và ba vật liệu phản xạ âm kém.

14.5. Kể tên ba vật liệu phản xạ âm tốt và ba vật liệu phản xạ âm kém.

  •  Ba vật liệu phản xạ âm tốt: thuỷ tinh, đá, bê tông.
  •  Ba vật liệu phản xạ âm kém: tấm xốp bọt biển, len, thảm sợi.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button