Tra Cứu

3. Chọn từ ngữ phù hợp trong khung điền vào chỗ trống: 8/2022 | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

– bằng tiếng gảy “… ó… o…” lanh lảnh vang xa

– bằng những chiếc lông gai dài và sắc nhọn

– với những chiếc vỏ ốc biển nhỏ nhắn

a……………………,bố đã làm cho anh em tôi nhiều đồ dùng xinh xắn.

b. Những chú gà trống gọi bản làng thức dậy…………………………..

c. Nhím tự bảo vệ mình………………………………………………………….

a. với những chiếc vỏ ốc biển nhỏ nhắn, bố đã làm cho anh em tôi nhiều đồ dùng xinh xắn.

b. Những chú gà trống gọi bản làng thức dậy bằng tiếng gảy “… ó… o…” lanh lảnh vang xa

c. Nhím tự bảo vệ mình bằng những chiếc lông gai dài và sắc nhọn

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button