Ngân Hàng

4+ Cách kiểm tra nợ xấu bằng CMND, CCCD miễn phí ()

Hệ thống phân loại nợ xấu được xây dựng và quản lý bởi CIC – Trung tâm thông tin tín dụng, cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. điều tra nợ khó đòi được đánh giá và phân loại thành 05 nhóm theo số tiền và thời gian nợ. đặc biệt:

  • nhóm 1: Nhóm các yêu cầu bồi thường có thể thu hồi được. Đây là tập hợp các khoản vay đủ điều kiện mà người vay chậm thanh toán từ 1-10 ngày so với hợp đồng đã ký kết.
  • Nhóm 2: Chú ý đến các nhóm nợ. Đây là những khoản vay quá hạn từ 10-30 ngày.
  • Nhóm 3: Nhóm nợ cấp hai: Nợ quá hạn từ 30-90 ngày.
  • nhóm 4: Nhóm nợ quá hạn từ 90-180 ngày có giả định mất vốn.
  • Nhóm 5: Nhóm nợ có khả năng mất vốn do thời hạn trả vượt quá 180 ngày so với thời hạn cho vay đã thỏa thuận ban đầu.

Lưu ý cả 05 nhóm trên chỉ có nhóm 3, 4, 5 thì lưu thông tin là nợ khó đòi. Nếu thuộc trường hợp 1 và 2 thì thông tin được lưu vào hệ thống dưới dạng nợ quá hạn và được bộ phận tài chính xem xét hồ sơ trong lần vay tiếp theo.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button