Tra Cứu

4. Xử lí các tình huống dưới đây: | SBT hoạt động trải nghiệm 10 kết nối

4. Xử lí các tình huống dưới đây:

Tình huống 1. Hiển nhút nhát và ngại tham gia các hoạt động chung. Ngày mai, cả lớp sẽ tham gia hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” Hiền nói với chị gái sẽ lấy lí do ốm để ở nhà.

Nếu là chị gái của Hiến, em sẽ khuyên bạn điều gì?

Tình huống 2. Vì bận đột xuất nên cô giáo để lớp tự quản giờ Ngữ văn và giao nhiệm vụ thảo luận cho trưởng nhóm. Trong lúc nhóm thảo luận, Mạnh ngồi làm việc riêng, khi bạn trưởng nhóm nhắc, Mạnh khó chịu đáp lại:

Đó không phải việc của bạn!

Nếu là một thành viên trong nhóm, em sẽ làm gì?

 

Tình huống 1. Hiển nhút nhát và ngại tham gia các hoạt động chung. Ngày mai, cả lớp sẽ tham gia hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” Hiền nói với chị gái sẽ lấy lí do ốm để ở nhà.

Nếu là chị gái của Hiến, em sẽ nói cho Hiến nghe những điều thú vị, mới lạ của các hoạt động chung và lợi ích khi Hiến tham gia chúng. Đồng thời khuyên nhủ, khuyến khích em gái nên thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tham gia nhiều hoạt động để trở nên mạnh dạn, tự tin hơn và có thêm nhiều người bạn mới, mối quan hệ mới.  

Tình huống 2. Vì bận đột xuất nên cô giáo để lớp tự quản giờ Ngữ văn và giao nhiệm vụ thảo luận cho trưởng nhóm. Trong lúc nhóm thảo luận, Mạnh ngồi làm việc riêng, khi bạn trưởng nhóm nhắc, Mạnh khó chịu đáp lại:

Đó không phải việc của bạn!

Nếu là một thành viên trong nhóm, em sẽ giải thích cho Mạnh hiểu làm việc nhóm là việc các thành viên trong nhóm cùng đóng góp ý kiến, suy nghĩ của bản thân về một bài tập hoặc một nhiệm vụ thảo luận mà giáo viên giao cho. Có nghĩa là không phải chỉ một hoặc hai thành viên trong nhóm làm việc mà tất cả các thành viên đều phải làm việc, mỗi người làm một nội dung nhỏ và đóng góp để hoàn thành nhiệm vụ chung hoàn chỉnh. Vì vậy, Mạnh cùng là một thành viên trong nhóm và đã được giao nhiệm vụ thì phải cùng các bạn khác thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ cô giao chứ không nên ngồi làm việc riêng trong khi mọi người đang thảo luận.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button