Tra Cứu

Bài 25- Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Giải bài 1 trang 87 SGK Hóa 8

Bài 1: Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Một chất mới, sự oxi hóa, đốt nhiên liệu, sự hô hấp, chất ban đầu

a) Sự tác dụng của oxi với một chất là …

Bạn đang xem: Bài 25- Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có … được tạo thành từ hai hay nhiều …

c) Khí oxi cần cho … của người động vật và cần để … trong đời sống và sản xuất.

Lời giải:

a) Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ một hay nhiều chất ban đầu.

c) Khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

Giải bài 2 trang 87 SGK Hóa 8

Bài 2: Lập phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg , kẽm Zn, sắt Fe, nhôm Al, biết rằng công thức hóa học các hợp chất tạo thành là MgS, ZnS, FeS, Al2S3.

Lời giải:

Phương trình hóa học:

Mg + S → MgS

Fe + S → FeS

Zn + S → ZnS

2Al + 3S → Al2S3

Giải bài 3 trang 87 SGK Hóa 8

Bài 3: Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1m3 khi chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở đktc.

Lời giải:

Ta có: 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 lít

Trong 1 m3 có chứa 2% tạp chất nên lượng khí CH4 nguyên chất là:

Phương trình phản ứng:

CH4 + 2O2 −to→ CO2 + 2H2O

Từ phương trình ta có: nO2 = 2nCH4 = 2.43,75 = 87,5 mol

⇒ VO2 = 87,5.22,4= 1960 lít

Giải bài 4 trang 87 SGK Hóa 8

Bài 4: a) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín.

b) Vì sao khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại?

Lời giải:

a) Khi cho cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh và đậy nắp kín, ngọn lửa cây nến sẽ yếu dần rồi tắt, đó là vì khi nến cháy lượng oxi trong lọ sẽ bị giảm dần rồi hết, lúc đó nến sẽ bị tắt.

b) Khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại vì để ngăn không khí tiếp xúc với ngọn lửa đèn cồn nghĩa là không có oxi tiếp xúc cồn không cháy được nữa.

Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa 8

Bài 5: Hãy giải thích vì sao:

a) Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng oxi trong không khí càng giảm?

b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí?

c) Vì sao nhiều bệnh nhân bị khó thở và những người thợ lặn làm việc lâu dưới nước … đều phải thở bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt?

Lời giải:

a) Khi càng lên cao tỉ lệ lượng khí oxi trong không khí càng giảm là vì khí oxi năng hơn không khí.

b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi mãnh liệt hơn trong không khí là vì ở trong khí oxi, bề mặt tiếp xúc của chất cháy với oxi lớn hơn nhiều lần trong không khí.

c) Bệnh nhân khó thở và người thợ lặn làm việc lâu dưới nước phải thở bằng khí oxi vì khi oxi cần cho sự hô hấp để oxi hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể người sinh ra năng lượng để duy trì sự sống của cơ thể.

Lý thuyết Hóa học 8 Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

1. Sự oxi hóa

Là sự tác dụng của oxi với một chất

2. Phản ứng hóa hợp

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Phản ứng cần nâng nhiệt độ lên để khơi mào phản ứng lúc đầu, các chất sẽ cháy, tỏa nhiều nhiệt gọi là phản ứng tỏa nhiệt.

3. Ứng dụng của oxi

Hai lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất của oxi là dùng cho sự hô hấp của người và động vật, cần cho sự đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

Bài tập tự luyện

Bài 1: Tục ngữ có câu “Nước chảy đá mòn”. Câu nói đó nếu xét theo khía cạnh hoá học thì được mô tả theo phương trình hoá học sau: CaCO3 + CO2 + H2O  -> Ca(HCO3)2 Phản ứng trên thuộc loại:

A. Phản ứng hoá hợp.      

B. Phản ứng phân huỷ.

C. Phản ứng thế.

D. Phản ứng trao đổi.

Lời giải:

CaCO3 + CO2 + H2O →→ Ca(HCO3)2

Phản ứng trên từ 3 chất tham gia phản ứng sinh ra 1 chất sản phẩm →→ thuộc phản ứng hóa hợp.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 2: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?  

A. Sự quang hợp của cây xanh 

B. Sự cháy của than, củi, bếp ga

C. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt 

D. Sự hô hấp của động vật

Lời giải:

Quá trình không làm giảm lượng oxi trong không khí là: Sự quang hợp của cây xanh.

Vì sự quang hợp của cây xanh là quá trình sản sinh ra khí oxi

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp?

A. CuO + H→ Cu + H2O

B. CaO + H2O → Ca(OH)2

C. 2KMnO→ K2MnO4 + MnO2 + O2

D. CO+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Lời giải:

Phản ứng hóa hợp là: CaO + H2O → Ca(OH)2 vì có 2 chất tham gia tạo thành 1 chất sản phẩm

Đáp án cần chọn là: B

Bài 4: Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng hoá hợp:  

A. 3Fe + 3O2→ Fe3O4                                 

B. S + O→ SO2

C. CuO + H2→ Cu + H2

D. 4P + 5O2 → 2P2O5

Lời giải:

Phản ứng không phải phản ứng hóa hợp là: CuO + H2 → Cu + H2O

Vì phản ứng hóa hợp chỉ tạo 1 chất sản phẩm

Đáp án cần chọn là: C

Bài 5: Mỗi giờ một người lớn hít vào trung bình 0,5m3 không khí, có thể giữ lại 1/3 lượng khí oxi có trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình thể tích khí oxi là bao nhiêu?

A. 4m3.

B. 5m3.

C. 6m3.

D. 7m3.

Lời giải:

1 ngày đêm = 24 giờ

1 ngày đêm người đó hít vào số m3 không khí là: 24. 0,5 = 12 m3

Vì cơ thể chỉ giữ lại 1/3 lượng khí oxi có trong không khí => thực tế người đó cần trung bình thể tích khí oxi là: V = 12/3 = 4 m3

Đáp án cần chọn là: A

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 25 (có đáp án): Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Câu 1: Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp

A. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2

B. CaO + H2O → Ca(OH)2

C. CaCO3 → CaO +CO2

D. Fe + 2HCl →FeCl2 + H2

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 2: Những lĩnh vực quan trọng nhất chỉ khí oxi

A. Sự hô hấp

B. Sự đốt nhiên liệu

C. Dùng trong phản ứng hóa hợp

D. Cả A&B

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 3: Chọn đáp án sai

A. Sự tác dụng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa

B. Lò luyện gang dung không khí giàu oxi

C. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2 là phản ứng hóa hợp

D. Đèn xì oxi- axetilen là một trong những ứng dụng của oxi

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2 là phản ứng thế

Câu 4: Chọn đáp án đúng

A. Trong thế kỉ 19, oxi thường đi trộn với nito oxit để làm chất giảm đau

B. Oxi được dung làm chất khử

C. Phản ứng hóa hợp là 1 chất sau khi có nhiệt độ tạo thành 2 chất

D. Cả 3 đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 5: Cho phản ứng CaO + H2O → Ca(OH)2. Tính số mol của canxi hidroxit biết khối lương của CaO là 5,6 g

A. 0,01 mol

B. 1 mol

C. 0,1 mol

D. 0,001 mol

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

CaO + H2O → Ca(OH)2

→ nCa(OH)2 = nCaO = 0,1(mol)

Câu 6: Đâu không là phản ứng hóa hợp

A. 2Cu + O2 −to→ 2CuO

B. Fe + O2 −to→ FeO

C. Mg + S → MgS

D. FeO+ 2HCl → FeCl2 + H2O

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 7: Chọn câu đúng

A. Sự tác dụng của 1 chất với oxi gọi là sự oxi hóa

B. Phản ứng hóa hợp là phản ứng thu nhiệt

C. Phản ứng hóa hợp sinh ra nhiều chất mới

D. Oxi là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 8: Tại sao bệnh nhân lại cần đến ống thở khi hô hấp không ổn định

A. Cung cấp oxi

B. Tăng nhiệt độ cơ thể

C. Lưu thông máu

D. Giảm đau

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 9: Lập phương trình hóa hợp của nhôm và lưu huỳnh

A. Al + S → Al2S3

B. 2Al + 3S → Al2S3

C. 2Al + S → Al2S

D. 3Al + 4S → Al3S4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 10: Cho các câu sai :

a. Oxi cung cấp cho sự hô hấp của con người

b. Oxi tác dụng trực tiếp với halogen

c. Phản ứng hóa hợp là 2 chất phản ứng tạo thành duy nhất 1 chất sản phẩm

d. Các nhiên liệu cháy trong oxi tạo ra nhiệt độ thấp hơn trong không khí

Câu đúng là

A. a,b,c

B. a,d

C. a,c

D. cả 3 đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button