Tra Cứu

Bài tập luyện tập tính chất hóa học của Oxit và Axit – Hóa 9 bài 5

Ở các bài học trước các em đã được tìm hiểu về tính chất hóa học của Oxit và Axit, cách điều chế và ứng dụng của một số oxit và axit quan trọng.

Bài viết này chúng ta cùng củng cố lại kiến thức về Oxit, Axit. Oxit bazo, Oxit axit và axit có tính chất hóa học nào? giữa chúng có mối quan hệ về tính chất hóa học ra sao?

I. Kiến thức cần nhớ Oxit Axit

Bạn đang xem: Bài tập luyện tập tính chất hóa học của Oxit và Axit – Hóa 9 bài 5

1. Tính chất hóa học của oxit

– Tính chất hóa học của oxit được tóm tắt bằng sơ đồ dưới đây:

Tính chất hóa học của oxit

* Phản ứng hóa học minh họa:

 CaO(r) + 2HCl(k) → CaCl2(dd) + H2O(l)

 CO2(k) + Ca(OH)2(dd) → CaCO3(r) + H2O(l)

 CaO(r) + CO2(k) → CaCO3(r)

 CaO(r) + H2O(l) → Ca(OH)2(dd)

 SO2(k) + H2O(l) → H2SO3(dd)

2. Tính chất hóa học của axit

– Tính chất hóa học của axit được tóm tắt bằng sơ đồ dưới đây:

Tính chất hóa học của axit

* Phản ứng hóa học minh họa:

 H2SO4(dd loãng) + Fe(r) → FeSO4(dd) + H2(k)

 H2SO4(dd ) + CuO(r) → CuSO4(dd) + H2O(l)

 H2SO4(dd ) + 2NaOH(dd) → Na2SO4(dd) + 2H2O(l)

* Lưu ý: H2SO4 đặc có những tính chất hóa học riêng như:

– H2SO4 đặc tác dụng với nhiều kim loại không giải phóng khí hidro:

 H2SO4(đặc) + Cu(r)  CuSO4(dd) + 2H2O(l) + SO2(k)

– H2SO4 đặc có tính háo nước, hút ẩm:

 C12H22O11H2SO4(đặc)→ 12C + 11H2O

II. Bài tập luyện tập về Oxit, Axit

* Bài 1 trang 21 SGK Hóa 9: Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với:

a) Nước.     b) Axit clohidric      c) Natri hiđroxit?

Viết các phương trình hóa học.

* Lời giải:

a) Những oxit tác dụng với nước: SO2, Na2O, CO2.

 SO2  +  H2O → H2SO3

 Na2O  + H2O → 2NaOH

 CO2 + H2O → H2CO3

b) Những oxit tác dụng với dung dịch HCl: CuO, Na2O.

 CuO + 2HCl → CuCl2  + H2O

 Na2O + 2HCl → 2NaCl  + H2O

c) Những oxit tác dụng với dung dịch NaOH: CO2, SO2

 SO2 + 2NaOH → Na2SO3  + H2O

 CO2 + 2NaOH → Na2CO3  + H2O

* Bài 2 trang 21 SGK Hóa 9: Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng:

a) Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học.

b) Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học.

  1. H2O.   2. CuO.    3. Na2O.     4. CO2.     5. P2O5.

c) Các oxit có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

* Lời giải:

a) Cả 5 oxit đã cho có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp. Viết các phương trình hóa học

 2H2 + O2  2H2O

 2Cu + O2 2CuO

 4Na + O2 2Na2O

 4P + 5O2 2P2O5

 C + O2 CO2

b) Các oxit có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2.

 Cu(OH)2 CuO + H2O

 2Cu + O2 2CuO

 CaCO3 CaO + CO2

 2Ca + O2 2CaO

c) Các oxit có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

 2NaNO2 Na2O + N2 + ½ O2

 4Na + O2 2Na2O

 Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O

 2H2 + O2 2H2O

* Bài 3 trang 21 SGK Hóa 9: Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí CO2 và SO2. Làm thế nào có thể loại bỏ những tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết các phương trình hóa học xảy ra.

* Lời giải:

– Cho hỗn hợp khí CO, CO2, SO2 lội từ từ qua dung dịch Ca(OH)2. Khi đó, CO2 và SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo kết tủa CaCO3 và CaSO3 còn lại khí CO không tác dụng thoát ra.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O.

* Bài 4 trang 21 SGK Hóa 9: Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric:

a) Axit sunfuric tác dựng với đồng (II) oxit.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng.

Giải thích cho câu trả lời.

* Lời giải:

a) H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O (1)

b) Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O (2)

Giả sử cần điều chế a mol CuSO4

Theo pt(1) nH2SO4 = nCuSO4 = a mol

Theo pt (2) nH2SO4 = 2.nCuSO4 = 2a mol

Do đó để tiết kiệm ta nên theo phản ứng (1) thì lượng axit H2SO4 sử dụng ít hơn ở phản ứng (2) tức là tiết kiệm axit hơn.

* Bài 5 trang 21 SGK Hóa 9: Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình phản ứng hóa học (ghi điều kiện của phản ứng, nếu có).

bài tập 5 trang 21 skg hóa 9* Lời giải:

– Các phương trình phản ứng:

1) S + O2 SO2

2) 2SO2 + O2  2SO3

3) SO2 + Na2 O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu  CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2↑ + H2O

9) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2 NaCl

Tóm lại, với nội dung bài tập luyện tập về oxit, axit hy vọng các em sẽ củng cố được kiến thức để vận dụng giải các bài tập tương tự một cách dễ dàng. Mọi câu hỏi và góp ý về bài viết các em hãy để lại dưới phần bình luận để được ghi nhận và giải đáp, chúc các em học tốt.

¤ Nội dung cùng chương 1:

¤ Có thể bạn muốn xem:

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button