Tra Cứu

Biến báo trong hình dưới đây có ý nghĩa gì?

11.3. a) Biến báo trong hình dưới đây có ý nghĩa gì?

b) Vì sao chúng ta phải giữ khoảng cách an toàn khi lái xe trên đường?

a) Ý nghĩa của biển báo: Giữ khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe là 8 m.

b) Chúng ta phải giữ khoảng cách an toàn giữa các xe khi lưu thông trên đường để đảm bảo có đủ thời gian phản ứng, không đâm vào xe phía trước khi gặp tình huống bất ngờ.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button