Tra Cứu

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 – 2022 gồm 5 đề kiểm tra 45 phút môn Sử lớp 8 có đáp án đi kèm bảng ma trận đề thi.

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 8 môn Sử là tài liệu vô cùng bổ ích giúp các bạn rèn luyện khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 8 môn Lịch sử. Chúc các bạn học tốt.

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
TN TL TN TL TN TL
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884) Biết được quá tŕnh xâm lược của thực dân Pháp

Số câu: 4

Số điểm: 1

Tŕnh bày được nội dung của Hiệp ước triều đ́nh Huế đă kư với Pháp.

Số câu:1/3

Số điểm: 1

Biết được các sự kiện lịch sử ứng với các mốc thời gian

Số câu: 1

(a,b,c,d)

Số điểm: 1

Lư giải thái độ của Triều đ́nh Huế, nhân dân trước sự xâm lược của thực dân Pháp.

Số câu: 1/3

Số điểm: 1

Nhận xét Đánh giá được thái độ của triều đ́nh Huế trước sự mất nước.

Số câu: 1/3 +1

Số điểm: 3

Số câu: 7 (5TN + 2TL)

Số điểm 7,0đ = 70%

Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX Biết được những nét cơ bản của phong trào kháng Pháp cuối thế kỉ XIX. Đánh giá được ư nghĩa của phong trào cần vương
Số câu Số câu: 4

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm :2

Số câu: 5

Số điểm 3

Tỉ lệ: 30%

Tổng Số câu: 8

Số điểm: 2

Số câu: 1/3

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm:1

Số câu: 1/3

Số điểm:1

Số câu: ½+2

Số điểm:5

Số câu: 12

Số điểm:10

Tỉ lệ: 100%

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử

Phần A Trắc nghiệm khách quan (3,0đ)

I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta ở đâu?

A. Cửa biển Ba Lạt ngày 31/8/1858

B. Cửa biển Quảng Yên ngày 01/9/1858.

C. Cửa biển Đà Nẵng ngày 01/9/1858

D. Cửa biển Hải Phòng ngày 17/2/1858.

Câu 2: lãnh tụ chỉ huy quân ta chống Pháp ở Đà nẵng là ai?

A. Nguyễn Danh Phương

B. Nguyễn Tri Phương.

C. Trương Định

D. Nguyễn Trung Trực.

Câu 3: Người nói câu nói nổi tiếng “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là ai?

A.Trương Định.

B. Nguyễn Hữu Huân.

C. Nguyễn Trung Trực.

D.Nguyễn Đình Chiểu

Câu 4: Đầu năm 1867 các tỉnh Nam kì rơi vào tay Pháp là những tỉnh nào sau đây?

A. Ba tỉnh miền Đông.

B. Ba tỉnh miền Tây.

C. Ba tỉnh miền Đông và tỉnh Vĩnh long

D. Sáu tỉnh Nam Kì.

Câu 5: Phong trào Cần Vương diễn ra qua mấy giai đoạn?

A. Hai giai đoạn

B. Ba giai đoạn.

C. Bốn giai đoạn.

D. Năm giai đoạn.

Câu 6. Khởi nghĩa Yên Thế là khởi nghĩa của đối tượng nào sau đây?

A. Phong trào của nông dân.

B. Phong trào Cần Vương.

C. Phong trào của binh lính.

D. Phong trào của dân tộc ít người.

Câu 7. Nội dung cơ bản của Chiếu Cần Vương là gì?

A. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu đứng lên cứu nước.

B. Kêu gọi các văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.

C. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa.

D. Kêu gọi các văn thân và nhân dân giúp vua cứu nước.

Câu 8 . Căn cứ Ba Đình được xây dựng ở đâu?

A. Huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa

B. Vùng núi Lam Sơn miền Tây Thanh Hóa

C. Vùng Mã Cao miền Tây Thanh Hóa

D. Ba làng: Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mỹ Khê ( Nga Sơn-Thanh Hóa)

Câu 9: Điền sự kiện lịch sử vào các mốc thời gian sau

a. Tháng 2/1859
b. Ngày 5/6/1862
c.Ngày 6/6/1884
d. Ngày 13/7/1885

 

II. Phần tự luận (7đ)

Câu 1: (3đ) Nêu nguyên nhân dẫn đến việc kí hiệp ước Giáp tuất? Trình bày nội dung của hiệp ước? Hiệp ước dẫn đến hậu quả gì?

Câu 2: (2đ) Em có nhận xét gì về việc triều đình Huế kí các Hiệp ước với Pháp? Tinh thần chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858-1884?

Câu 3: (2đ) Trình bày ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương?

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 2 môn Lịch sử

A. Trắc nghiệm:

Câu 1: C.

Câu 2: B.

Câu 3: C.

Câu 4: B.

Câu 5; A.

Câu 6: A.

Câu 9:

a. Pháp tấn công Gia Định.

b. Nhà Nguyễn kí hiệp ước Nhâm tuất.

c. Nhà Nguyễn kí hiệp ước Pa-tơ-nốt

d. Ra chiếu Cần Vương

B. Tự luận:

Câu 1: (3đ)

a. Hoàn cảnh:

– Khi Pháp kéo vào Hà Nội, nhân dân ta anh dũng chống Pháp

– Tại các tỉnh đồng bằng, ở đâu Pháp cũng vấp phải kháng cự của nhân dân ta.

– Ngày 21-12-1873, Pháp bị thất bại ở Cầu Giấy, Gác-ni-ê bị giết.

– Song triều đình ký Hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874): thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì thuộc Pháp, đổi lại Pháp phải rút khỏi Bắc kì.

b. Nội dung:

– Triều đình công nhân 6 tỉnh Nam kì thuộc Pháp.

– Pháp rút khỏi Bắc kì.

c. Hậu quả:

– Làm mất một phần quan trọng chủ quyền, lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.

Câu 2:(2đ)

– Vì quyền lợi của giai câp, dòng họ nhà Nguyễn đã kí các hiệp ước với thực dân Pháp, đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ.

– Những hiệp ước đã biến nước ta trở thành nước nửa phong kiến, nửa thộc địa.

Câu 3: (2đ).

– Phong trào Cần vương thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

– Gây cho Pháp nhũng tổn thất nặng nề.

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Sử

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884) – Biết được các câu nói, danh hiệu của những nhân vật lịch sử.

– Biết được cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng.

– Nội dung của Hiệp ước Hác-măng. – Hiểu được quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

– Hiểu được nguyên nhân xâm lược Việt Nam và âm mưu đánh Bắc Kì lần hai của thực dân Pháp.

Số câu: 3,5

Số điểm:4,5

1 câu

1,0 điểm

1 câu

2,0 điểm

1,5 câu

1,5 điểm

Số câu:3,5

Số điểm: 4,5

2. Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (từ sau năm 1885) Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895) – Hiểu được ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần vương và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. – Hiểu được khái niệm và nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương.

– Giải thích cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương.

So sánh những điểm giống và khác nhau của cuộc khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần Vương.
Số câu: 4

Số điểm:5,5

1 câu

1,0 điểm

0,5 câu

0,5 điểm

1,5 câu

2,0 điểm

1 câu

2,0 điểm

Số câu: 4

Số điểm: 5,5

Tổng số Số câu: 3

Số điểm: 4

Số câu: 3,5

Số điểm: 4

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu: 7,5

Số điểm: 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Sử lớp 8

I/ TRẮC NGHIỆM: (3,0)

Câu 1 (1,0 đ): Khoanh tròn 1 chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Pháp chọn Việt Nam làm mục tiêu trong chính sách xâm lược của mình, bởi vì:

A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi.

B. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.

C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.

D. ở Việt Nam, triều đình phong kiến thống trị đã suy yếu.

2. Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kì lần thứ hai?

A. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp.

B. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

C. Trả thù sự tấn công của quân Cờ đen.

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh.

3. Ý nghĩa lớn nhất của phong trào Cần vương là:

A. chứng tỏ truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất chống xâm lược của nhân dân ta.

B. chứng tỏ được vai trò lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu.

C. góp phần củng cố chế độ phong kiến Việt Nam.

D. khôi phục lại ngôi vua cho Hàm Nghi.

4. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế:

A. là phong trào giải phóng dân tộc. C. là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

B. thể hiện tinh thần yêu nước chống Pháp của giai cấp nông dân. D. là bảo vệ dân tộc.

Câu 2 (1,0đ): Nối thời gian ở cột (A) sao cho phù hợp với sự kiện ở cột (B):

Thời gian (A) Sự kiện (B) Nối cột
1. Năm 1858 a. Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai. 1- ……………
2. Năm 1873 b. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ. 2- …………….
3. Năm 1882 c. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. 3- …………….
4. Năm 1884 d. Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. 4- …………….
đ. Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì.

Câu 3 (1,0đ): Hãy chọn những cụm từ thích hợp (Nguyễn Hữu Huân, Vàm Cỏ Đông, Bạch Đằng, Nguyễn Trung Trực, Trương Quyền, Trương Định) điền vào chỗ trống (…..) sao cho đúng:

1. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của ………………………………………….

2. “Bình Tây đại nguyên soái” là danh hiệu nhân dân phong cho ……………………………………….

3. Năm 1859, khi Pháp đánh vào Gia Định, phong trào kháng chiến của nhân dân càng sôi nổi. Nghĩa quân ………………………………………… đốt cháy chiếc tàu Ét-pê-răng (Hi Vọng) của Pháp đậu trên sông …………………………………..

II/ TỰ LUẬN: (7,0đ)

Câu 4 (2,0 điểm): Nêu nội dung của Hiệp ước Hác-măng (25-08-1883)?

Câu 5 (1,5 điểm): Thế nào là “phong trào Cần vương”? Vì sao phong trào Cần vương bùng nổ?

Câu 6 (1,5 điểm): Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895)? Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương?

Câu 7 (2,0 điểm): So sánh những điểm giống và khác nhau của cuộc khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần Vương?

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 8

I. Trắc nghiệm

1 2 3 4 Tổng
Câu 1 B D A B 1,0 đ
Câu 2 c d a b 1,0 đ
Câu 3 Nguyễn Trung Trực Trương Định Nguyễn Trung Trực,

Vàm Cỏ Đông.

1,0 đ

II /TỰ LUẬN: (7,0đ)

Câu 4 (2,0 điểm): Nội dung Hiệp ước Hác-măng (25-08-1883):

– Thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì, Trung Kì. (0,5đ)

– Thu hẹp địa giới quản lí của triều đình. (0,5đ)

– Quyền ngoại giao của Đại Nam do Pháp nắm. (0,5đ)

– Triều đình Huế phải rút quân từ Bắc Kì về Trung kì. (0,5đ)

Câu 5 (1,5 điểm):

* Phong trào Cần vương: là phong trào đấu tranh chống ngoại xâm dưới danh nghĩa ủng hộ một nhà vua. (0,5đ)

* Nguyên nhân bùng nổ: Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Ngày 13-07-1885, ông nhân danh nhà vua ra chiếu Cần Vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước → phong trào Cần vương bùng nổ và lan rộng. (1,0đ)

Câu 6 (1,5 điểm):

* Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê: 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1 (1885 – 1889): nghĩa quân xây dựng lực lượng, luyện tập quân đội, rèn đúc vũ khí… (0,5đ)

– Giai đoạn 2 (1889- 1895): tấn công và đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch. Tháng 12/1895: Phan Đình Phùng hi sinh, cuộc khởi nghĩa dần tan rã. (0,5đ)

* Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất, có quy mô lớn nhất, trình độ tổ chức cao và chiến đấu bền bỉ. (0,5đ)

Câu 7 (2,0 điểm): So sánh:

* Giống nhau: (0,5đ)

– Đều thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

– Hình thức: đều là các cuộc khởi nghĩa vũ trang.

– Kết quả: đều bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại.

* Khác nhau: (1,5đ)

Nội dung Phong trào Cần vương Khởi nghĩa Yên Thế
Thời gian 1885- 1895 1884- 1913
Mục tiêu Giúp vua cứu nước Chống Pháp, bảo vệ cuộc sống tự do
Lực lượng lãnh đạo V ăn thân, sĩ phu yêu nước Nông dân kiệt xuất, có uy tín

………………………..

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 – Đề 3

Ma trận đề thi giữa kì 2 Lịch sử 8

Tên chủ đề/

bài học

Nhận biết Thông hiểu  

Vận dụng

 

VD cao

Cuộc cách mạng tư sản Âu – mĩ – Nêu được các môc thời gian bùng nổ, các giai cấp tiến hành các cuộc cách mạng – Trình bày được các sự kiện tiêu biểu của các cuộc cách mạng Phân tích được ý nghĩa của các sự kiện trong các cuộc cách mạng tư sản So sánh và đánh giá các cuộc cách mạng tư sản
Số câu 5 3 3 2
Số điểm 1.5 0.9 1.2 1
Các nước tư bản Âu- Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu XX Nêu được tình hình kinh tế chính trị và vị trí của các nước tư bản – Trình bày các nội dung chính trong công xã Pari

– Trình bày nguyên nhân phát triển của các nước tư bản

 

– Giải thích được đặc điểm chủ nghĩa đế quốc
Số câu 7 4 1
Số điểm 2.1 1.2 0.4
Phong trào Công nhân cuối thế kỷ XVIII đầu XX Trình bày được phong trào đấu tranh của công nhân, nội dung chủ nghĩa Mác -Lý giải được sự nguyên nhân thất bại cảu phong trào công nhân

– So sánh tư tưởng của Mác và Ăng ghen

Số câu 3 2
Số điểm 0,9 0.8
Tổng số câu 12 10 6 2
Tổng số điểm 3.6 3 24 1
Tỉ lệ 36 30 24 10

 

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sử 8

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

A. Vương quốc Tây Ban Nha.
B. Vương quốc Bồ Đào Nha.
C. Vương quốc Bỉ.
D. Vương quốc Anh.

Câu 2: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, giai cấp nào đã xuất hiện?

A. Quý tộc mới
B. Tư sản và vô sản
C. Tư sản và tiểu tư sản
D. Tư sản và thợ thủ công

Câu 3: Cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ vào thời gian nào?

A. Tháng 1 – 1642
B. Ngày 14 – 6 – 1645
C. Ngày 22 – 8 – 1642
D. Ngày 14 – 6 – 1642

Câu 4. Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?

A. Sản xuất thủ công nghiệp.
B. Sản xuất nông nghiệp.
C. Sản xuất len dạ.
D. Sản xuất và chế biến thủy tinh.

Câu 5: Quý tộc mới là một trong những thành phần lãnh đạo cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng Anh
B. Cách mạng Mỹ
C. Cách mạng Mỹ và Anh
D. Cách mạng Hà Lan.

Câu 6: Năm 1913 quốc gia đứng vị trí thứ 4 trong sản xuất là:

A. Anh
B. Pháp.
C. Mĩ
D. Đức

Câu 7: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới là nước nào?

A. Anh
B. Pháp
C. Đức
D. Mĩ

Câu 8: Quốc gia nào là chế độ quân chủ lập hiến, theo thể chế liên bang

A. Anh
B. Pháp
C. Mĩ
D. Đức

Câu 9: Chế độ chính trị của Mĩ là

A. Cộng hòa
B. Quân chủ chuyên chế
C. Quân chủ lập hiến
D. Phong kiến

Câu 10: Từ năm 1913 Đức đã vươn lên vị trí thứ mấy thế giới.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 11: Chủ nghĩa Đế quốc cho vay lãi là quốc gia nào?

A. Mĩ
B. Anh
C. Đứ
D. Pháp

Câu 12: Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ mấy trên thế giới?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 13: Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vào thời gian nào? Tương ứng với sự kiện gì?

A. Năm 1649, tương ứng với sự kiện Vua Sác-lơ I bị xử tử.
B. Năm 1648, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Quốc hội đánh bại.
C. Năm 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chẽ độ quân chủ.
D. Năm 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin- hem O-ran-giơ lên ngôi vua.

Câu 14. Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến”, Đó là ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản nào?

A. Cách mạng tư sản Hà Lan.
B. Cách mạng tư sản Anh.
C. Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ.
D. Cách mạng tư sản Pháp.

Câu 15: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ?

A. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người.
B. Bảo về quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho tư sản.
D. Bảo vệ quyền lợi cho những người cầm quyền.

Câu 16: Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất?

A. Mâu thuẫn giữa phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân trong Đẳng cấp thứ ba.
B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến.
C. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ.
D. Mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 17: Trong các biện pháp của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho giai cấp nông dân?

A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
B. Đưa ra các chính sách chống lạm phát.
C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì.
D. Quy định các mức lương cho người lao động làm thuê.

Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?

A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.

Câu 19: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?.

A. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
B. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên
C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi.
D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.

Câu 20. Phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức nào?

A. Bỏ trốn tập thể để khỏi bị hành hạ.
B. Đánh bọn chủ xưởng, bọn cai ký.
C. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.
D. Đập phá máy móc, đánh chủ xưởng.

Câu 21. Vì sao giới chủ lại thích sử dụng trẻ em

A. Nhanh nhạy trong sử dụng máy móc
B. Có sức khỏe dẻo dai
C. Có số lượng đông đảo
D. Khả năng phản kháng hạn chế

Câu 22: Bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Mác và Ăng-ghen soạn thảo kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

A. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!
B. Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!
C. Các dân tộc bị áp bức hãy đoàn kết lại!
D. Nhân dân các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!

Câu 23 : Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.

Câu 24: Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở Anh, Pháp, Đức những năm 30 của thế kỉ XIX thất bại vì sao?

A. Lực lượng quá yếu thiếu sự đoàn kết.
B. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.
C. Không được sự ủng hộ của phong trào công nhân quốc tế.
D. Chưa có ý thức giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của mình.

Câu 25: Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen là gì?

A. Nhận thức rõ được bản chất xấu xa của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản.
B. Chung tư tưởng đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản bất công và xây dựng một xã hội bình đẳng.
C. Khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người.D. Nhận ra được nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và
nông dân lao động dưới chế độ tư bản chủ nghĩa.

Câu 26: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Baxti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?

A. Pháo đài Baxti tượng trưng cho uy quyền nhà Vua.
B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.
C. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.
D. Chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.

Câu 27: Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?

A. Chỉ phục vụ cho quyền lực của giai cấp tư sản.
B. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân.
C. Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến.
D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.

Câu 28. Nguyên nhân cơ bản nào chứng minh Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

A. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản
B. Cách mạng đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia – cô – banh.
C. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.
D. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

Câu 29. Điểm giống nhau về bối cảnh bùng nổ của cách mạng tư sản Pháp và Anh là

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông nghiệp
B. Sự ra đời của tầng lớp quý tộc mới
C. Sự tồn tại của chế độ đẳng cấp
D. Cuộc khủng hoảng về tài chính của triều đại phong kiến

Câu 30: Vì sao cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại?

A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo
B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
D. Thực hiện triệt để các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản

Đáp án đề thi giữa kì 2 Sử 8

1.A 2.B 3.C 4.C 5.A 6.A 7.B 8.D 9.A 10.B
11.D 12.B 13.A 14.B 15.A 16.A 17.A 18.A 19.B 20.C
21.D 22.B 23.C 24.B 25.C 26.D 27.A 28.D 29.D 30.D

Đề thi giữa kì 2 Sử 8 năm 2021 – Đề 4

Ma trận đề thi giữa kì 2 Lịch sử 8

Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
TN TL TN TL TN TL
1.Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873. Thời gian, sự kiện. Trình bày chiến sự ở Gia Định Em có nhận xét gì về thái độ chống Pháp của triều đình Huế 8

5,5

Số câu

Số điểm

7

1,5

½

3

½

1

 

2.phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX. Nội dung cơ bản của chiếu Cần vương Trong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào tiêu biểu nhất Giải thích vì sao tiêu biểu .
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0,5

½

0,5

½

2,5

2

3,5

 

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tổng tỉ lệ

7

1,5

½

3

1

0,5

½

0,5

½

2,5

½

1

9

10

Đề thi giữa kì 2 Sử 8

I. Trắc nghiệm: (3đ)

1.Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất ( 2đ)

Câu 1: Thực dân pháp bắt đầu xâm lược nước ta ở:

A. Cửa biển Ba Lạt 31/8/1858
B. Cửa biển Quảng Yên 01/09/1858
C. Cửa biển Đà Nẵng 01/09/1858
D. Cửa biển Hải Phòng 17/02/1858

Câu 2: lãnh tụ chỉ huy quân ta chống Pháp ở Đà Nẵng là:

A. Nguyễn Danh Phương.
B. Nguyễn Tri Phương.
C. Trương Định.
D. Nguyễn Đình Chiểu.

Câu 3: Người nói câu nổi tiếng: “ Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là:

A, Trương Định
B. Nguyễn Hữu Huân.
C. Nguyễn Trung Trực.
D. Nguyễn Đình Chiểu

Câu 4: Nội dung cơ bản của chiếu Cần vương:

A. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu đứng lên cứu nước.
B Kêu gọi các văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.
C. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa.
D. Kêu gọi các văn thân và nhân dân giúp vua cứu nước.

Thời gian Nội dung sự kiện
1. 1 – 9 – 1858 A. Pháp tấn công Gia Định
2. 17 – 2 – 1859 B. Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây
3. 10 – 12 – 1861 C. Pháp tấn công Đà Nẵng
4. 24 – 6 – 1867 D. Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu giặc trên sông Vàm Cỏ

II. Tự luận: (7đ)

Câu 1 (4 điểm): Trình bày chiến sự ở Gia Định? Em có nhận xét gì về thái độ chống Pháp của triều đình Huế?

Câu 2 (3điểm): Trong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào nào tiêu biểu nhất? giải thích vì sao khởi nghĩa đó tiêu biểu nhất

Đáp án đề thi giữa kì 2 Lịch sử 8

Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM
A TRẮC NGHIỆM 3 điểm
I

( 2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng.

Câu hỏi 1 2 3 4
Đáp án C B C D

 

Mỗi câu đúng/0,5đ
II/

( 1 điểm)

Nối cột A (thời gian ) với cột B (Sự kiện nước ta)

Câu 1 2 3 4
Nối C A D B

 

Mỗi câu đúng/0,25đ
B/ TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 1:

(4 điểm)

 

*Chiến sự ở Gia Định 185
– Tháng 2- 1859 Pháp kéo vào Gia Định.Ngày 17- 2- 1859 Pháp tấn công thành Gia Định, quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã.

– Trong đó nhân dân địa phương tự động chống giặc.

– Do phải tham gia chiến trường Trung Quốc vá Châu Âu, quân Pháp để lại 1. 000 quân ở Gia Định, quân triều đình vẫn “thủ hiểm”ở Đại Đồn Chí Hòa

– Đêm 23 rạng 24 –2- 1861 Pháp tấn công Đại Đồn Chí Hòa, Đại đồn Chí Hòa thất thủ sau đó Pháp chiếm Định Tường – Biên hòa – Vĩnh Long.

-Ngày 5- 6- 1862 triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng cho pháp nhiều quyền lợi.

** Nhận xét:

– Triều Huế sợ giặc, bạc nhược, ký Hiệp ước cầu hòa, triệt thóai lực lượng kháng chiến.

– Nhân dân cương quyết chống giặc

 

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

 

0,5

0,5

 

1

1

Câu 2:

(3 điểm)

 

*Trong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào tiêu biểu nhất: Khởi nghĩa Hương Khê

Khởi nghĩa đó tiêu biểu nhất

– Về ý thức trung quân của Phan Đình Phùng và những người lãnh đạo. Phan Đình Phùng từng làm quan Ngự sử trong triều đình Huế.

– Khởi nghĩa Hương Khê được chuẩn bị và tổ chức tương đối chặt chẽ:
– Vé quy mô : Khởi nghĩa Hương Khê có quy mô rộng lớn. Nghĩa quân hoạt động trên địa bàn rộng

– Về thời gian tồn tại : khởi nghĩa Hương Khê có thời gian tồn tại lâu dài (trong 10 năm).
– Nghĩa quân Hươna Khê được đông đảo nhân dân ủng bước đầu đã có sự liên lạc với các cuộc khởi nghĩa khác nên đã lập được nhiều chiến công.

 

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

………………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button