Tra Cứu

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 được thcs Hồng Thái biên soạn là phản ứng thủy phân Saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác,Saccarozơ bị thủy phân thành glucozo và fructozo. Mời các bạn tham khảo chi tiết phương trình dưới đây?

1. Phương trình phản ứng thủy phân Saccarozơ

C12H22O11 + H2O overset{H^{+} , t^{circ } }{rightarrow} C6H12O6 + C6H12O6

Saccarozơ                             glucozơ              fructozơ

2. Điều kiện phản ứng xảy ra thủy phân Saccarozơ

Nhiệt độ, axit vô cơ:  HCl, H2SO4

Bạn đang xem: C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho 3 dung dịch sau đây: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào dưới đây?

A. Phản ứng với Cu(OH)2 có nhiệt độ tạo ra kết tủa đỏ gạch.

B. Hòa tan vào dung dịch Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.

C. Đều tác dụng với dung  dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.

D. Đều tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 2. 3 chất Saccarozo, tinh bột, xenlulozo đều có thể tham gia vào phản ứng:

A. Tráng gương

B. Thủy phân.

C. Với Cu(OH)2.

D. Đổi màu iot.

Câu 3. Hai chất nào dưới đây là đồng phân của nhau là

A. Saccarozơ và Fructozơ

B. Xenlulozơ và tinh bột

C. Saccarozơ và glucozơ.

D. Fructozơ và glucozơ.

Câu 4. Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và chất nào dưới đây

A. C2H5OH

B. CH3CHO.

C. CH3COOH.

D. HCOOCH3.

Câu 5. Trong công nghiệp, glucozo được sản xuất từ

A. tinh bột bằng phản ứng thủy phân

B. mật ong

C. từ một số loại quả chín chứa nhiều glucozo

D. từ đường saccarozo bằng phản ứng thủy phân

Câu 6. Cho 3 chất lỏng riêng biệt: Glucozơ, axit axetic, rượu etylic, để phân biệt 3 chất trên bằng phương pháp hóa học nào

A. Dung dịch Na2CO3 và Na

B. Ag2O/dd NH3 và quỳ tím

C. Dung dịch NaHCO3 và dung dịch AgNO3

D. Quỳ tím và Na

Câu 7. Ứng dụng nào không phải là ứng dụng của glucozơ?

A. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực

B. Tráng gương, tráng phích

C. Nguyên liệu sản xuất rượu etylic

D. Nguyên liệu sản xuất PVC

————————

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan 

Trên đây thcs Hồng Thái đã gửi tới bạn đọc nội dung phương phản ứng C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6. Giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn cũng như nâng cao khả năng giải bài tập. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,….

Ngoài ra, thcs Hồng Thái đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập Lớp 12. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button