Tra Cứu

Các công việc làm đất bao gồm | SBT công nghệ 7 chân trời

4. Các công việc làm đất bao gồm

A. cày, bia cho đất tơi xốp.

B. lên luống hoặc đắp mô để trồng cây.

C. bón phân cho cây trồng và bón vôi để cải tạo đất.

D. xác định diện tích đất, vệ sinh đất trồng, làm đất và cải tạo đất.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button