Tra Cứu

Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau cực hay

Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau cực hay

Chứng minh hai vectơ vuông góc, chứng minh hai vectơ bằng nhau học sinh học sinh đã được tìm hiểu trong chương trình Hình học lớp 10. Nhằm giúp quý thầy cô có thêm nguồn tư liệu quý phục vụ quá trình dạy học của mình và giúp các bạn học sinh nắm vững hơn cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau thcs Hồng Thái đã chia sẻ bài viết sau đây.

I. CÁCH CHỨNG MINH HAI VECTƠ VUÔNG GÓC 

Bạn đang xem: Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau cực hay

Phương pháp 1: Sử dụng định nghĩa

Nếu Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 thì hai vectơ Công thức, cách tính góc giữa hai vecto cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau, kí hiệu Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10.

Phương pháp 2: Sử dụng tính chất của tích vô hướng và áp dụng trong hệ tọa độ

Cho Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10.

Khi đó:

Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Ví dụ 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10. Tìm k để hai vectơ Cách tính độ dài vecto, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 và Cách tính độ dài vecto, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau.

A. k = 20

B. k = -20

C. k = -40

D. k = 40

Hướng dẫn giải:

Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Đáp án C

Ví dụ 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho veto Cách tính độ dài vecto, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay, chi tiết - Toán lớp 10=(9;3). Vectơ nào sau đây không vuông góc với vectơ Cách tính độ dài vecto, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay, chi tiết - Toán lớp 10.

Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra các tích vô hướng Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10, nếu đáp án nào cho kết quả khác 0 thì kết luận vectơ đó không vuông góc với Cách tính độ dài vecto, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay, chi tiết - Toán lớp 10.

Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Đáp án C

Ví dụ 3: Cho hai vectơ Công thức, cách tính góc giữa hai vecto cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau và Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10. Chứng minh hai vectơ Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải:

Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

 

Ví dụ 4: Cho tứ giác ABCD có Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10. Chứng minh hai vectơ Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc.

Hướng dẫn giải:

Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Ví dụ 5: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = a, AC = 2a. Gọi M là trung điểm của BC và điểm D bất kỳ thuộc cạnh AC. Tính AD theo a để BD ⊥ AM.

Hướng dẫn giải:

Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

II. CÁCH CHỨNG MINH HAI VECTƠ BẰNG NHAU

Vậy là các bạn vừa được tìm hiểu cách chứng minh hai vectơ vuông góc và cách chứng minh hai vectơ bằng nhau. Hi vọng, đây sẽ là nguồn tư liệu thiết yếu phục vụ quá trình dạy và học được tốt hơn. Xem thêm chuyên đề tích vô hướng của hai vectơ tại đường link này nhé !

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button