Tra Cứu

Chọn phát biểu sai khi mô tả từ phổ của một nam châm thẳng.

19.5. Chọn phát biểu sai khi mô tả từ phổ của một nam châm thẳng.

A. Các mạt sắt xung quanh nam châm được sắp xếp thành những đường cong.

B. Các đường cong này nối từ cực này sang cực kia của thanh nam châm.

C. Các mạt sắt được sắp xếp dày hơn ở hai cực của nam châm.

D. Dùng mạt sắt hay mạt nhôm thì từ phổ đều có dạng như nhau.

  • D. Dùng mạt sắt hay mạt nhôm thì từ phổ đều có dạng như nhau.

=> Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ. Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ. Các đường sức từ có chiều nhất định. – Bên ngoài nam châm, các đường sức từ có chiều đi ra từ cực Bắc (N), đi vào cực Nam (S) của nam châm

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button