Tra Cứu

Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a. (sắc, xắc): Các cô gái đeo chiếc ………… vải nho nhỏ, có tua bằng chỉ ngũ …

b. (sinh, xinh): Cô mèo tam thể vừa ………… bốn chú mèo con….

c. (say, xay): Ru bé ngủ ……….., rồi bà di ……… bột làm bánh.

a. (sắc, xắc): Các cô gái đeo chiếc  xắc vải nho nhỏ, có tua bằng chỉ ngũ sắc

b. (sinh, xinh): Cô mèo tam thể vừa sinh bốn chú mèo con xinh

c. (say, xay): Ru bé ngủ say, rồi bà đi xay bột làm bánh.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button