Tra Cứu

Chuyển câu Con chim bồng tranh đỏ rất đẹp | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Chuyển câu Con chim bồng tranh đỏ rất đẹp.

* Từ ngữ bộc lộ cảm xúc có trong câu là:

* Dấu kết thúc câu là:

* Từ ngữ bộc lộ cảm xúc có trong câu là: rất

* Dấu kết thúc câu là: chấm

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button