Tra Cứu

Có nên đun mẫu lá thí nghiệm trong cồn trực tiếp trên ngọn lửa không?

24.4. Có nên đun mẫu lá thí nghiệm trong cồn trực tiếp trên ngọn lửa không?

  •  Không nên vì cồn là dung dịch dễ cháy nên rất nguy hiểm khi đun trực tiếp trên ngọn lửa.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button