Tra Cứu

Đến nay con người đã tìm ra bao nhiêu nguyên tố hoá học?

3.3. Đến nay con người đã tìm ra bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. 118.

B. 94.

C. 20.

D. 1 000 000.

=>Đến nay người ta đã tìm được ra 118 nguyên tố hóa học. Trong đó có 98 nguyên tố được tìm thấy trong tự nhiên, các nguyên tố còn lại được con người tạo ra từ các phản ứng hạt nhân.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button