Tra Cứu

Điền các từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống. | SBT công nghệ 7 chân trời

1. Điền các từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Ở nước ta, mùa trồng rừng chính ở các tỉnh miền Bắc là mùa xuân và……, miền Trung và miền Nam thưởng trồng rừng vào mùa (1)…………(2)  Vào các mùa này thời tiết tốt, râm mát, đất (3) – giúp cây con phát triển tốt.

2. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước các ưu điểm của việc trồng rừng bằng cây con 

3. Hãy nêu nhược điểm của phương pháp trồng rừng bằng cây con.

Trồng rừng bằng cây con có bầu đất:…………………..

Trồng rừng bằng cây con rễ trần…………………………….

 

1.

Ở nước ta, mùa trồng rừng chính ở các tỉnh miền Bắc là mùa xuân và mùa thu miền Trung và miền Nam thường trồng rừng vào mùa mưa

Nên trồng rừng vào các mùa này thời tiết tốt, râm mát, đất

Chọn cây con đủ tiêu chuẩn, cây khoẻ, sinh trưởng phát triển giúp cây con phát triển tốt.

2.

[ x ]  Bộ rễ của cây con được bảo vệ.

[] Cây con không bị thay đổi môi trường sống.

[ x ] Cây có bộ rễ khỏe, sức đề kháng cao.

[ x ] Cây con có tỉ lệ sống cao và phát triển tốt.

[ x ] Bộ rễ của cây con cắm (bảm) nhanh vào đất.

3. 

Trồng rừng bằng cây con có bầu đất: Tuy nhiên phương pháp này phải có diện tích để làm cho cây có sức đề kháng cao.

Trồng rừng bằng cây con rễ trần: Chỉ phù hợp với các loài cây có bộ rễ phát triển, phục hồi nhanh

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button