Tra Cứu

Điền chữ d hoặc chữ gi thích hợp vào chỗ trống: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Điền chữ d hoặc chữ giải thích hợp vào chỗ trống:

Trời đã vào ……ữa thu. Buổi sáng thức …….ậy thấy se se lạnh. Sương non đọng mờ mờ dưới chân đê khuất ……ó. Đó cũng là lúc vào mùa câu cá rô. Chúng tôi luộc khoai sọ, bóc vỏ, cho khoai vào cối ……. cùng thỉnh và mẻ chua để làm mồi câu.

Theo Nguyễn Quang Thiều

Trời đã vào giữa thu. Buổi sáng thức dậy thấy se se lạnh. Sương non đọng mờ mờ dưới chân đê khuất gió. Đó cũng là lúc vào mùa câu cá rô. Chúng tôi luộc khoai sọ, bóc vỏ, cho khoai vào cối giã cùng thỉnh và mẻ chua để làm mồi câu.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button