Tra Cứu

Điền chữ d và gi vào chỗ trống | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Điền chữ d và gi vào chỗ trống

a. Những cánh hoa ……ấy mỏng manh, dịu …..àng rung rinh trong …..ó

b. Tiếng trống vang lên …òn giã như thúc ……ục chúng em nhanh chân đứng thành hàng tập thể ……ục

 

a. Những cánh hoa giấy mỏng manh, dịu dàng rung rinh trong gió

b. Tiếng trống vang lên giòn giã như thúc giục chúng em nhanh chân đứng thành hàng tập thể dục

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button