Tra Cứu

Điền dấu câu phù hợp vào [] | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Điền dấu câu phù hợp vào []

Em bé và bông hồng

Giữa vườn lá um tùm xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm, một bông hoa rập rờn trước gió [] Màu hoa đỏ thắm [] Cánh hoa mịn màng, khum khum úp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa muốn nở hết [] Đoá hoa toả hương thơm ngát. “Ôi [] Bông hồng đẹp quá!” Bé khẽ reo lên và với tay định hải. Mẹ trông thấy liền bảo:

– Những chữ gì trên tấm biển kia [] Mẹ đố con đọc được đấy!

Bé vừa đánh vần vừa đọc. Bỗng em ôm chầm lấy mẹ thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con không hái hoa nữa!”.

Theo Trần Hoài Dương

Em bé và bông hồng

Giữa vườn lá um tùm xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm, một bông hoa rập rờn trước gió [ . ] Màu hoa đỏ thắm [ . ] Cảnh hoa mịn màng, khum khum úp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa muốn nở hết [ . ] Đoá hoa toả hương thơm ngát. “Ôi [ ! ] Bông hồng đẹp quá!” Bé khẽ reo lên và với tay định hải. Mẹ trông thấy liền bảo:

– Những chữ gì trên tấm biển kia [ . ] Mẹ đố con đọc được day!

Bé vừa đánh vần vừa đọc. Bỗng em ôm chầm lấy mẹ thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con không hái hoa nữa!”.

Theo Trần Hoài Dương

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button