Tra Cứu

Điền từ ngữ ở bài tập 2 phù hợp với mỗi chỗ trống: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Điền từ ngữ ở bài tập 2 phù hợp với mỗi chỗ trống:

Ê-đi-xơn là nhà khoa học, nhà………………vĩ đại của. Ông đã……………ra đèn điện, máy chiếu phim, máy hát…. Để………….một vật dụng, có khi ông phải tiến hành hàng ngàn……………….Tài năng, lòng say mê, kiên trì, nhẫn nại của ông đã đem lại cho nhân loại gần 2000 phát minh.

Quang Huy tổng hợp

 

Ê-đi-xơn là nhà khoa học, nhà khoa học vĩ đại của. Ông đãphát minh ra đèn điện, máy chiếu phim, máy hát…. Để sáng chế một vật dụng, có khi ông phải tiến hành hàng ngàn thí nghiệm. Tài năng, lòng say mê, kiên trì, nhẫn nại của ông đã đem lại cho nhân loại gần 2000 phát minh.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button