Tra Cứu

Điền từ ngữ ở bài tập 3 phù hợp với mỗi chỗ trống: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Điền từ ngữ ở bài tập 3 phù hợp với mỗi chỗ trống:

a. Cậu mợ luôn quan tâm…………….anh em chúng tôi.

b. Bà rất……………các cháu

c. Chúng tôi………………ngày về thăm quê.

a. Cậu mợ luôn quan tâm, chăm sóc anh em chúng tôi.

b. Bà rất yêu thương các cháu

c. Chúng tôi mong đợi ngày về thăm quê.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button