Tra Cứu

Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống để tạo thành câu có hình ảnh so sánh: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống để tạo thành câu có hình ảnh so sánh:

M: Thảo Cầm Viên giống như một khu rừng thu nhỏ.

a. Mùa lúa chín, cánh đồng trông như…………..

b. Dòng sông tựa như……………….

c. Những toà nhà cao tầng như……………

a. Mùa lúa chín, cánh đồng trông như tấm thảm màu vàng khổng lồ

b. Dòng sông tựa như người mẹ thiên nhiên dịu hiền

c. Những toà nhà cao tầng như những gã khổng lồ sắp chạm đến bầu trời

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button