Tra Cứu

Điền vào chỗ trống: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Điền vào chỗ trống:

a. Chữ ch hoặc chữ tr

Cây bàng là ……iếc nhà con

Bàng thương lũ trẻ, bóng ……òn che ……ung.

Cây là cột, cành là khung

Lá xoè bên lá lợp cùng …ời xanh.

Theo Hữu Thỉnhb.

b. Vần ước hoặc vần ượt và thêm dấu thanh (nếu cần)

Vườn hoa nhỏ tr……… cổng trường

Tháng năm xanh m………, sắc hương nồng nàn Theo Lam Thuy

M…….. mà thảm cỏ vườn lan B……… chân em cũng rộn ràng cùng hoa.

a. Chữ ch hoặc chữ tr

Cây bàng là chiếc nhà con

Bàng thương lũ trẻ, bóng tròn che chung.

Cây là cột, cành là khung

Lá xoè bên lá lợp cùng trời xanh.

Theo Hữu Thỉnh

b. Vần ước hoặc vần ượt và thêm dấu thanh (nếu cần)

Vườn hoa nhỏ trước cổng trường

Tháng năm xanh mướt sắc hương nồng nàn Theo Lam Thuy

Mướt mà thảm cỏ vườn lan Bước chân em cũng rộn ràng cùng hoa.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button