Tra Cứu

Điền vào chỗ trống hoặc chữ in đậm: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

(4) Điền vào chỗ trống hoặc chữ in đậm:

a. Chữ | hoặc chữ n

Hoa cỏ …au bung ….ở. Những cây sao, cây gạo, cây trám …ả tả trút những chiếc lá vàng, lá đỏ, lá ….âu. Phía chân trời, những đám mây màu phấn hồng ….ăn tăn hình vảy cá. Đàn chim di cư cuối cùng đang dang cánh bay về phương Nam tránh rét.

Theo Nguyễn Thuý Loan

b. Dấu hỏi hoặc dấu ngã

Giữa mùa mưa, những bai rơm đã nga màu của đất. Rạ hoà trộn vào bùn nhao nuôi dương những mầm lúa xanh mướt. Bầy gà tim giun đất, bởi đống rơm ướt vung vai ra sân. Những cái nấm trên mảng rơm mục đã giương chiếc dù nhỏ xíu, thấp tè.

Theo Nguyễn Ngọc Tư

a. Chữ | hoặc chữ n

Hoa cỏ lau bung nở. Những cây sao, cây gạo, cây trám lả tả trút những chiếc lá vàng, lá đỏ, lá nâu. Phía chân trời, những đám mây màu phấn hồng lăn tăn hình vảy cá. Đàn chim di cư cuối cùng đang dang cánh bay về phương Nam tránh rét.

Theo Nguyễn Thuý Loan

b. Dấu hỏi hoặc dấu ngã

Giữa mùa mưa, những bãi rơm đã ngả màu của đất. Rạ hoà trộn vào bùn nhao nuôi dưỡng những mầm lúa xanh mướt. Bầy gà tim giun đất, bởi đống rơm ướt vung vai ra sân. Những cái nấm trên mảng rơm mục đã giương chiếc dù nhỏ xíu, thấp tè.

Theo Nguyễn Ngọc Tư

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button