Tra Cứu

Điền vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần): | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

(3) Điền vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần):

a. Vần ay hoặc vẫn ây

• Chiếc m…….. bay đang lướt nhanh trên những tầng m…….. xanh.

• Các th…….. cô đều khen bài trình b…….. của nhóm em.

 Những chiếc thuyền m……. chở đ…….. hàng hoá đã cập bến.

b. Vần iệc hoặc vần iêt

• Làm V……… nhà xong, em ngồi v……… bài.

xanh b………

• Họ mải m……… làm cỏ, bón phân trên cánh đồng lúa

• Những t………….. mục X………. và ảo thuật luôn cuốn hút các khán giả nhí.

a.

– Chiếc máy bay đang lướt nhanh trên những mây xanh

– Các thầy cô đều khen bài tình bày của nhóm em

Những chiếc thuyền may chở đầy hàng hoá đã cặp bến

b.

– Họ mải miết làm cỏ, bón phân trên cánh đồng lúa

– Làm việc nhà xong, em ngồi viết bài xanh biết

– Những tiết mục xiếc và ảo thuật luôn cuốn hút các khán giả nhí

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button