Tra Cứu

Đoạn cành giâm được cắt như thế nào là đạt yêu cầu? | SBT công nghệ 7 chân trời

3. Đoạn cành giâm được cắt như thế nào là đạt yêu cầu?

A. Đoạn cảnh giảm phải có nhiều lá.

B. Đoạn cành giâm phải ngắn, không có chồi (mắt).

C. Đoạn cảnh giảm phải có chồi (mắt), được cắt vát và tỉa bớt lá.

D. Đoạn cảnh giảm cắt dài và tỉa hết lá, không chồi (mắt).

4. Đặc điểm của các loại cây được chọn để nhân giống bằng phương pháp giâm cành là gì?

A. Cây có khả năng ra quả nhanh

B. Cây có khả năng ra hoa nhanh

C. Cây có khả năng ra rễ phụ nhanh

D. Cây dễ trồng, mau lớn.

5. Nhóm cây nào dưới đây dễ nhân giống bằng phương pháp giâm cảnh? 

A. Cây mía, cây cam, cây ổi.

B. Cây mía, cây sắn, cây rau ngót.]

C. Cây rau mồng tơi, cây bắp, cây đậu.

D. Cây bạc hà, cây mía, cây bắp.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button