Tra Cứu

Đọc thư điện tử (SGK, tr.66), cho biết thư có những nội dung gì. Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1.Đọc thư điện tử (SGK, tr.66), cho biết thư có những nội dung gì. Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A.

– Phần đầu thư: Địa chỉ người nhận thư

– Phần nội dung: Chủ đề, lời xung hô, những thông tin cần trao đổi

– Phần cuối thư: thông tin người nhận thư.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button