Tra Cứu

Em hãy quan sát những hình ảnh dưới đây và cho biết | SBT công dân 7 cánh diều

Câu 1. Em hãy quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết:

 • Tên của những truyền thống thể hiện trong hình ảnh?
 • Những truyền thống này được biểu hiện ở quê hương em như thế nào?
 • Em tự hào nhất về truyền thống nào của quê hương em? Vì sao?

\

Câu 1:

Tên của những truyền thống thể hiện dưới đây:

 • Ảnh 1: Lễ hội đền Hùng 
 • Ảnh 2: Hát quán họ
 • Ảnh 3: Đọc sách
 • Ảnh 4: Tăng gia sản xuất
 • Ảnh 5: Hiếu học
 • Ảnh 6: Làm từ thiện
 • Ảnh 7: Chống giặc
 • Ảnh 8: Lễ hội

Những truyền thống này thường xuyên được tổ chức ở quê em

Em tự hào nhất là truyền thống yêu nước của quê hương mình. Bởi vì là sự thể hiện yêu nước cách chân thật và đúng nghĩa nhất.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button