Tra Cứu

FeSO4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

FeSO4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O được thcs Hồng Thái biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình oxi hóa khử FeSO4 tác dụng HNO3. Cũng như đưa ra nội dung chi tiết về phương trình phản ứng, tính oxi hóa của HNO3. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng FeSO4 tác dụng HNO3

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

2. Điều kiện phản ứng FeSO4 ra Fe(NO3)3 

Nhiệt độ phòng.

3. Hiện tượng xảy ra khi cho FeSO4 tác dụng với dung dịch HNO3

Xuất hiện khí không màu hóa nâu trong không khí (NO)

Bạn đang xem: FeSO4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho phương trình phản ứng: aFe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + dNO + e H2O

Tỉ lệ a: b là:

A. 2: 3

B. 2: 5

C. 1: 3

D. 1: 4

Câu 2. Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra ba oxit?

A. Axit nitric đặc và cacbon

B. Axit nitric đặc và đồng

C. Axit nitric đặc và lưu huỳnh

D. Axit nitric đặc và bạc

Câu 3. Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính Oxi hóa khi tham gia phản ứng?

A. NH3, N2O5, N2, NO2

B. N2, NO, N2O, N2O5

C. NH3, NO, HNO3, N2O5

D. NO2, N2, NO, N2O3

Câu 4. Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại?

A. N2O

B. NH4NO3

C. NO2

D. N2O5

………………………………….

Gửi tới các bạn phương trình FeSO4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O được thcs Hồng Thái biên soạn hoàn thành gửi tới các bạn. Hy vọng tài liệu giúp các bạn biết cách viết và cân bằng phương trình phản ứng, hiện tượng sau phản ứng khi cho FeSO4 tác dụng với HNO3 đặc nóng.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Ngoài ra, thcs Hồng Thái đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button