Tra Cứu

Gạch dưới các câu nêu yêu cầu, đề nghị có trong đoạn văn sau: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

5. Gạch dưới các câu nêu yêu cầu, đề nghị có trong đoạn văn sau:

Chúng tôi đi xem múa rối nước. Má nhắc:

– Con hãy nắm chặt tay em! Đừng để em lạc đó!

– Dạ, con nhớ rồi.

Thế mà vừa thấy màn đá banh dưới nước, anh em tôi đã vỗ tay reo hò.

Trần Quốc Toàn

 

Các câu nêu yêu cầu, đề nghị có trong đoạn văn:

– Con hãy nắm chặt tay em! Đừng để em lạc đó!

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button