Tra Cứu

Gạch dưới các từ ngữ chỉ màu đỏ có trong đoạn thơ sau: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

5. Gạch dưới các từ ngữ chỉ màu đỏ có trong đoạn thơ sau:Mẫu đơn đỏ thắm

Hồng nhung đỏ thẫm

Đỏ chót mào gà

Đào bích đỏ hồng

Trạng nguyên thắp lửa

Mười giờ đỏ rực

Như đốm nắng xa.

Rạng rỡ vườn xuân.

Trâm Anh

Hồng nhung đỏ thẫm

Đỏ chót mào gà

Đào bích đỏ hồng

Trạng nguyên thắp lửa

Mười giờ đỏ rực

Như đốm nắng xa.

Rạng rỡ vườn xuân.

Trâm Anh

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button