Tra Cứu

Ghép tên nghề chăn nuôi (cột A) với đặc điểm cơ bản của nghề đó (cột B) cho phù hợp | SBT công nghệ 7 chân trời

4. Ghép tên nghề chăn nuôi (cột A) với đặc điểm cơ bản của nghề đó (cột B) cho phù hợp

5. Đánh dấu (V) vào bảng bên dưới để xác định sự phủ hợp của bản thân với các nghề trong lĩnh vực chăn nuôi.

Năng khiếu, sở thích

Không

Có năng khiếu trong lĩnh vực sinh học, hoá học (môn Khoa họ tự nhiên)

 

 

Yêu động vật

 

 

Thích học, nghiêm cứu về đời sống, sự phát triển của động vật

 

 

Thích quan sát, theo dõi các thí nghiệm trên động vật

 

 

Yêu thích việc nghiêm cứu và chữa bệnh cho vật nuôi

 

 

Thích nuôi dưỡng gia cầm, gia súc

 

 

Thích tham gia các nhóm, câu lạc bộ ngoại khoá về nuôi dưỡng động vật

 

 

6. Ghi chữ Đ vào sau mô tả đúng và chữ S vào sau mô tả sai về yêu cầu của nghề chăn nuôi đối với người lao động. a. Kiến thức về quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi.

b. Kiến thức về đặc điểm sinh trưởng của loài vật nuôi.

c. Kiến thức về mua bản và phân phối sản phẩm chăn nuôi.

d. Kĩ năng thiết kế, xây dựng chuồng nuôi.

e. Kĩ năng nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.

f. Kĩ năng sử dụng các thiết bị, dụng cụ trong lĩnh vực chăn nuôi.

4.

 

5. 

Năng khiếu, sở thích

Không

Có năng khiếu trong lĩnh vực sinh học, hoá học (môn Khoa học tự nhiên)

 

 

Yêu động vật

 x

 

Thích học, nghiêm cứu về đời sống, sự phát triển của động vật

 

 

Thích quan sát, theo dõi các thí nghiệm trên động vật

 x

 

Yêu thích việc nghiêm cứu và chữa bệnh cho vật nuôi

 x

 

Thích nuôi dưỡng gia cầm, gia súc

 x

 

Thích tham gia các nhóm, câu lạc bộ ngoại khoá về nuôi dưỡng động vật

 x

 

 6. 

a. Đ

b. Đ

c. S

d. Đ

e. Đ

f. S

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button