Tra Cứu

Giải bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 15

Hôm nay, chúng ta sẽ làm lại tất cả các dạng toán liên quan đến phân số, hỗn số, đo độ dài…Vì vậy, bạn nào còn chưa thành thạo phần nào thì hãy cố gắng ôn tập để hiểu bài hơn nhé. Thầy cô sẽ hướng dẫn giải từng bài cho các con, vì vậy các con đừng quá lo lắng. Chúng ta cùng làm bài tập.Giải bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 15

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 15 – sgk Toán lớp 5

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

$\frac{14}{70}$       $\frac{11}{25}$

$\frac{75}{300}$     $\frac{23}{500}$

Câu 2: Trang 15 – sgk Toán lớp 5

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$8\frac{2}{5}$           $5\frac{3}{4}$

$4\frac{3}{7}$           $2\frac{1}{10}$

Câu 3: Trang 15 – sgk Toán lớp 5

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm = … m              b) 1g = … kg                     c) 1 phút = … giờ

    3dm = … m                  8g = … kg                         6 phút = … giờ

    9dm = … m                25g = … kg                       12 phút = … giờ

Câu 4: Trang 15 – sgk Toán lớp 5

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm;       2m 3dm;         4m 37cm;          1m 53cm.

Câu 5: Trang 15 – sgk Toán lớp 5

Đo chiều dài của một sợi dây được 3 m và 27cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: Xăng – ti – mét, đề  – xi – mét, mét.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button