Tra Cứu

Giải bài luyện tập trang 9 | sgk Toán lớp 5

Câu 5: Trang 9 – sgk Toán lớp 5

Có một lớp học có 30 học sinh, trong đó có $\frac{3}{10}$ số học sinh là học sinh giỏi Toán, $\frac{2}{10}$ số học sinh là học sinh giỏi Tiếng Việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi Tiếng việt?

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button