Tra Cứu

Giải bài ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số | sgk Toán lớp 5

Chắc các con còn nhớ, trước đó chúng ta đã học về phân số. Và hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập lại phép tính phân số đó là phép cộng và phép trừ. Liệu các con còn nhớ cách cộng trừ phân số, hãy xem thầy cô hướng dẫn giải bài tập và ví dụ để hiểu bài và làm bài nhé.Giải bài ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

A. Ví dụ mẫu

Giải bài phép cộng và phép trừ hai phân số

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 10 – sgk Toán lớp 5

Tính:

$\frac{6}{7}+ \frac{5}{8}$            $\frac{3}{5} – \frac{3}{8}$

$\frac{1}{4} + \frac{5}{6}$           $\frac{4}{9} – \frac{1}{6}$

Câu 2: Trang 10 – Toán lớp 5

Tính:

$3 + \frac{2}{5}$  

$4-\frac{5}{7}$

$1-\left ( \frac{2}{5}+\frac{1}{3}\right )$

Câu 3: Trang 10 – sgk Toán lớp 5

Một hộp bóng có $\frac{1}{2}$ số bóng màu đỏ, $\frac{1}{3}$ số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button