Tra Cứu

Giải bài ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số | sgk Toán lớp 5

Ở bài trước, các con đã được học phép cộng và phép trừ hai phân số. Các con có thấy khó hay không? Hôm nay, chúng ta đến với một dạng toán khó hơn đó chính là phép nhân và phép chia hai phân số. Thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập cụ thể cho các con nắm bài nhanh hơn, chúng ta cùng bắt đầu nhé.Giải bài ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

A. Ví dụ mẫu.

Giải bài phép nhân và phép chia hai phân số

 

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 11 – sgk Toán lớp 5

Tính:

$\frac{3}{10}\times \frac{4}{9}$         $\frac{6}{5}:\frac{3}{7}$

$\frac{3}{4}\times \frac{2}{5}$            $\frac{5}{8}:\frac{1}{2}$

Câu 2: Trang 11 – sgk Toán lớp 5

Tính (theo mẫu):

$\frac{9}{10}\times \frac{5}{6}$

$\frac{6}{25}\div \frac{21}{20}$

$\frac{40}{7}\times \frac{14}{5}$

$\frac{17}{13}\div \frac{51}{26}$

Câu 3: Trang 11 – sgk Toán lớp 5

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài $\frac{1}{2}$m, chiều rộng $\frac{1}{3}$m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button