Tra Cứu

Giải câu 1 bài: Ôn tập chương II | Đại số và giải tích 11 Trang 76 – 78

Câu 1: Trang 76 – sgk đại số và giải tích 11

Phát biểu quy tắc cộng, cho ví dụ áp dụng

Quy tắc cộng

  • Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động . Nếu hàng động này có m cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có  m + n cách thực hiện.

Ví dụ:

Trên một bàn học có 4 cây bút chì và 3 cây bút mực. Có mấy cách chọn ra một cây bút?

  • Trường hợp chọn bút chì: có 4 cách chọn
  • Trường hợp chọn bút mực: có 3 cách chọn

Vậy theo quy tắc cộng có: 4 + 3 = 7 cách chọn.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button