Tra Cứu

Giải SBT bà 25: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

25.1 Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước qua

A. lông hút rễ.

B. lá.

C. thân.

D. bề mặt cơ thể.

25.2 Sự hấp thụ khoáng của cây theo cơ chế chủ động cần

A. có sự chênh lệch nồng độ.

B. cung cấp năng lượng.

C. có sự thẩm thấu.

D. có sự trao đổi chất của tế bào.

25.3 Trong cây táo, đường được vận chuyển từ

A. lá đến quả táo non.

B. quả táo non đến lá.

C. cành đến lá.

D. vùng sinh trưởng của rễ đến chóp rễ.

25.4 Nước vận chuyển ở thân cây chủ yếu

A. từ mạch rây sang mạch gỗ. mạch rây theo chiều từ trên xuống.

B. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống

C. từ mạch gỗ sang mạch rây.

D. qua mạch gỗ từ dưới lên.

25.5 Muối khoáng do rễ hút từ đất có dạng

A. dung dịch rất loãng.

B. dung dịch loãng.

C. dung dịch đậm đặc.

D. dung dịch rất đậm đặc.

25.6 Các chất khoáng được thực vật hấp thụ ở

A. dạng phân tử.

C. dang ion.

B. dạng keo.

D. the rán.

25.7 Sự đóng lại của khí khổng khi được chiếu sáng là do

A. khí khổng mệt mỏi.

B. thực vật thoát hơi nước quá mức.

C. gió mạnh.

D. tốc độ quang hợp cao.

25.8 Quá trình hấp thụ muối khoáng chủ động của rễ cây bị ức chế bởi

A. sự có mặt của oxygen.

B. sự có mặt của nitrogen.

C. sự thiếu oxygen.

D. sự có mặt của lưu huỳnh.

25.9 Kĩ thuật trồng cây trong dung dịch dinh dưỡng (trồng cây không cần đất) được gọi là

A. sinh sản.

B. thuỷ canh. 

C. nuôi trồng thuỷ sản.

D. nuôi cấy mô.

 Vì sao chúng ta cần phải bón phân đúng liều lượng, đúng loại và có cách bón thích hợp? * Quan sát hình 25, trả lời các câu hỏi 25.11 và 25.12.

25.11 Điền tên ba giai đoạn trong quá trình trao đổi nước và các muối khoáng trong cây và tên cơ quan thực hiện từng giai đoạn vào bảng sau:

Giai đoạn

Tên giai đoạn

Cơ quan thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12 Nước được thoát ra ngoài qua bộ phận nào của lá? Quá trình thoát hơi nước có vai trò gì với cây? Nêu các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước của lá.

25.13 Nêu điểm khác biệt giữa tự dưỡng và dị dưỡng. Tại sao cây nắp ấm lại ăn côn trùng trong khi nó có khả năng thực hiện quang hợp?

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button