Tra Cứu

Giải SBT bài 1: Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng.

1.1. Đặc điểm cơ bản nhất của môn Địa lí là:

A. môn xã hội.

B. mang tinh tổng hợp.

C. môn tự nhiên.

D. liên quan đến bản đồ.

Trả lời: Chọn đáp án B. mang tính tổng hợp 

1.2. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm của môn Địa li?

A. Địa lí được học ở tất cả các cấp học phổ thông.

B. Địa lí là môn học thuộc nhóm môn khoa học xã hội.

C. Môn Địa lí mang tính tổng hợp.

D. Địa lí là môn độc lập môn độc, không có mối liên quan với các môn học khác. 

Trả lời: Chọn đáp án D. Địa lí là môn độc lập môn độc, không có mối liên quan với các môn học khác

1.3. Môn Địa lí có liên quan đến nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội là do

A. nội dung môn Địa lí mang tính tổng hợp.

B. ra đời từ rất sớm.

C. là môn học độc lập.

D. vai trò quan trọng của môn Địa lí.

Trả lời: Chọn đáp án A. nội dung môn Địa lí mang tính tổng hợp 

1.4. Những nhóm ngành nghề nào sau đây liên quan chặt chẽ đến kiến thức môn Địa lí?

A. Dân số, tài nguyên, môi trường.

B. Thể dục, thể thao, văn hóa.

C. Lịch sử, khảo cổ, công tác xã hội.

D. Kinh tế, công nghệ, ngoại giao.

Trả lời: Chọn đáp án A. Dân số, tài nguyên, môi trường 

Bài tập 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy sửa các câu sai.

a) Địa lí là môn học thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên.

b) Môn Địa lí mang tính tổng hợp, gồm cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và lĩnh vực khoa học xã hội.

c) Môn Địa lí có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất.

d) Kiến thức địa lí hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau trong xã hội.

Trả lời:  

Câu đúng là: b,c,d

Câu sai là: a

Sửa câu a: Địa lí là môn học thuộc nhóm môn khoa học xã hội 

Bài tập 3: Hãy sử dụng các cụm từ sau đẻ hoàn thành đoạn văn dưới đây:

khoa học địa lí

các ngành nghề

có trách nhiệm

kiến thức địa lí

Môn Địa lí giúp các em có được những hiểu biết cơ bản về (1)………………. các ngành nghề có liên quan đến địa lí, khả năng ứng dụng (2)………………. trong đời sống; củng cố và mở rộng nền tảng tri thức, kĩ năng phổ thông, tạo cơ sở vững chắc để các em tiếp tục theo học (3)…………….. liên quan; đồng thời giáo dục cho các em lòng yêu nước, tinh thần hợp tác quốc tế, nhận thức đúng đắn và (4)……………….. với môi trường.

Trả lời:  

(1) khoa học địa lí

(2) kiến thức địa lí 

(3) các ngành nghề 

(4) có trách nhiệm 

Bài tập 4: Ghép ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về các ngành nghề có liên quan đến môn Địa lí.

NGÀNH, NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC ĐỊA LÍ

Kiến thức

Ngành nghề liên quan

 

a)      Khí hậu học

1.       Địa lí tự nhiên

b)      Dân số học

c)       Giảng dạy Địa lí

2.       Địa lí kinh tế – xã hội

d)      Nông nghiệp

e)      Du lịch

3.       Địa lí tổng hợp

g)        Quản lí tài nguyên, môi tường

h)       Quy hoạch phát triển

 

i)      Quân sự

Trả lời: 

Số 1 nối với: a, c, d, e, g, h, i

Số 2 nối với: b, d, e, h, i

Số 3 nối với: a, b, c, d, e, g, h, i

Bài tập 5: Tại sao một trong những yêu cầu đối với hướng dẫn viên du lịch là phải hiểu biết về địa lí và lịch sử? 

Trả lời: Địa lí và lịch sử là hai môn học cơ bản cung cấp những tri thức về các vấn đề khoa học liên quan tới địa lí, lịch sử từ thời xa xưa cho đến ngày nay và cung cấp những thông tin cần thiết bổ ích trong tương lai. Hướng dẫn viên du lịch sẽ là người đem những thông tin đó quảng bá, giới thiệu tới các khách tham quan. Chính vì thế, hướng dẫn viên du lịch cần phải am hiểu về địa lí và lịch sử. 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button