Tra Cứu

Giải SBT bài 1: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiện nhiên Châu Âu | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Lãnh thổ châu Âu kéo dài

A. từ khoảng 36°B đến 71°B.

C. từ khoảng 36°20’B đến 34°51 B.

B. từ khoảng 36°N đến 71°N.

D. từ vòng cực Bắc đến xích đạo.

Câu 2. So với các châu lục khác trên thế giới, châu Âu có diện tích

A. lớn nhất.

B. nhỏ nhất.

C. lớn thứ tư.

D. lớn thứ năm.

Câu 3. Châu Âu được ngăn cách với châu Á bởi dãy núi

A. Cac-pat.

B. U-ran.

C. An-po.

D. Hi-ma-lay-a.

Câu 4. Châu Âu được ngăn cách với châu Phi bởi biển nào sau đây?

A. Địa Trung Hải.

B. Biển Đỏ.

C. Biển Đen.

D. Biển Ca-xpi.

Câu 5. Hình dạng lãnh thổ châu Âu trông tựa như

A. một hình khối lớn.

B. một chiếc ủng. 

C. một bán đảo lớn.

D. một con hổ.

Câu 6. Hai khu vực địa hình chính của châu Âu là

A. sơn nguyên và cao nguyên.

B. đồng bằng và miền núi.

C. đồi thấp và đồng bằng.

D. đồng bằng và vùng ven biển.

Câu 7. Cho hình sau:

a) Hãy đặt tên các địa danh sau đây vào vị trí được đánh số trong hình.

A. Dãy U-ran.

C. Dãy Cac-pat.

E. Đồng bằng Đông Âu.

H. Địa Trung Hải.

K. Biển Ban-tích.

B. Dãy An-pơ.

D. Dãy Xcan-đi-na-vi.

G. Đồng bằng Bắc Âu.

I. Biển Đen.

b) Dựa vào kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu.

Câu 8. Cho hình sau:

a) Hãy đặt tên các đới khí hậu sau đây vào đúng vị trí được đánh số trong hình 12.

A. Đới khí hậu cực và cận cực.

B. Đới khí hậu ôn đới.

C. Đới khí hậu cận nhiệt đới.

b) Hãy nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của ba trạm Bret, Ca-dan và Pa-léc-mô trong hình 1.2. Tại sao có sự khác biệt đó?

c) Hãy nhận xét sự phân hoá khí hậu của châu Âu.

Câu 9. Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Bảng 1. Đặc điểm các đội thiên nhiên của châu Âu

Đới thiên nhiên

Đặc điểm

Đới lạnh

?

Đới ôn hoà

?

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button