Tra Cứu

Giải SBT bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi | SBT địa lí 7 chân trời sáng tạo

Giải bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi – Sách lịch sử và địa lí 7 chân trời sáng tạo. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.
Câu 1: Hãy nối các hình (ở cột A) với các thông tin tương ứng (ở cột B và C) cho phù hợp.

Trả lời: 

Câu 2: Xác định ý Đúng hoặc sai cho các thông tin dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

Trả lời: 

Thông tin

Đúng

Sai

Các loài động vật hoang dã châu Phi rất đa dạng.

x

 

Tất cả các quốc gia ở châu Phi đều có vườn quốc gia.

 

x

Việc săn bắn động vật hoang dã ở châu Phi đều được công nhận.

 

x

Ngà voi là một sản phẩm thương mại.

 

x

Nhiều quốc gia đều có quy định rất nghiêm đối với việc mua bán động vật hoang dã.

x

 

Câu 3: Hãy vẽ một bức tranh và sáng tác một thông điệp kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã ở châu Phi. 

Trả lời: 

Media VietJack

 

Từ khóa tìm kiếm: giải sbt địa lí 7 sách mới, giải địa lí 7 chân trời sáng tạo, giải địa lí 7 CTST bài 11, giải bài Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button