Tra Cứu

Giải SBT bài 11: Thực hành đọc bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu | SBT Địa lí 10

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.

1. Trên thế giới có bao nhiêu đới khi hậu?

A. 3 đới

B. 5 đới 

C. 4 đới

D. 7 đới

Trả lời: D

2. Đới khí hậu nhiệt đới có các kiểu khí hậu là

A. nhiệt đới lục địa, nhiệt đới hải dương.

B. nhiệt đới gió mùa, nhiệt đới lục địa.

C. nhiệt đới gió mùa, nhiệt đới địa trung hải

D. nhiệt đới gió mùa, nhiệt đới hải dương.

Trả lời: B

3. Kiểu khí hậu địa trung hải phân bố ở đới khí hậu

A. nhiệt đới.

B. cận nhiệt.

C. ôn đới.

D. cận cực

Trả lời: B

4. Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở các đới khí hậu

A. ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt.

B. cận cực, ôn đới, cận nhiệt.

C. ôn đới, nhiệt đới, xích đạo.

D. ôn đới, nhiệt đới, cận xích đạo.

Trả lời: A

5. Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở trong lục địa.

B. Đới khí hậu xích đạo có nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

C. Đới khí hậu cận xích đạo phân bố hai bên Xích đạo.

D. Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở đới khí hậu ôn đới, cận nhiệt và nhiệt đới.

Trả lời: B

Câu 2: Dựa vào hình 11.2 trong SGK, em hãy lựa chọn và mô tả đặc điểm khí hậu của một địa điểm mà em thích theo gợi ý sau:

1. Kiểu khí hậu

2. Phân bố

3. Đặc điểm khí hậu nhiệt độ, lượng mưa)

Trả lời: 

1.  Kiểu khí hậu: Nhiệt đới gió mùa

2. Phân bố: Từ xích đạo về chí tuyến ở cả hai bán cầu.

3. Đặc điểm khí hậu nhiệt độ, lượng mưa:

Câu 3: Em hãy sưu tầm những hình ảnh về kiểu khí hậu ở một số nơi trên thế giới và dán vào các ô dưới đây.

Trả lời: 

 Em hãy sưu tầm những hình ảnh về kiểu khí hậu ở một số nơi trên thế giới và dán vào các ô dưới đây. (ảnh 2)

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button