Tra Cứu

Giải SBT bài 12: Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao | SBT công nghệ 7 cánh diều

Câu 1. Vì sao chúng ta phải cải tạo ao nuôi?

Câu 2. Hãy đánh số từ 1 đến 6 đúng với thứ tự các bước của hoạt động cải tạo ao nuôi.

Thứ tự các bước

Nội dung hoạt động cải tạo ao

 

Phơi đáy ao khoảng 2 – 3 ngày

 

Làm cạn nước trong ao

 

Lấy nước qua túi lọc vào ao khoảng 30 – 50 cm

 

Làm vệ sinh xung quanh ao, lấp các hang hốc, tu sửa cống, lưới chắn

 

Bón vôi

 

Vét bớt bùn đáy ao

Câu 3. Hãy lập hai công thức nuôi ghép, mỗi công thức có ba loại cá được chọn từ các loại cá sau: cá trắm cỏ, cá mè, cá trôi, cá rô phi, cá chép, cá trắm đen.

Câu 4. Thức ăn tự nhiên của cá mè trắng là gì?

A. Ốc.

C. Thực vật phù du.

B. Cây thuỷ sinh.

D. Mùn bã hữu cơ.

Câu 5. Thức ăn tự nhiên của cá trôi là gì?

A. Ốc.

B. Cây thuỷ sinh.

C. Thực vật phù du.

D. Mùn bã hữu cơ.

Câu 6. Thức ăn tự nhiên của cá chép là gì?

A. Ốc.

B. Cây thuỷ sinh.

C. Thực vật phù du.

D. Mùn bã hữu cơ.

Câu 7. Thức ăn tự nhiên của cá trắm cỏ là gì?

A. Ốc.

B. Cây thuỷ sinh.

D. Mùn bã hữu cơ.

C. Thực vật phù du.

Câu 8. Em có lưu ý gì khi cho cá ăn trong những ngày thời tiết xấu?

Câu 9. Hãy kể tên một số thiết bị hỗ trợ tăng oxygen trong ao.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button