Tra Cứu

Giải SBT bài 13: Phân tích chế độ nước của sông Hồng | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài bài 13: Phân tích chế độ nước của sông Hồng trang 37 SBT địa lí 10. Đây là vở bài tập nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.
Cho bảng số liệu:

Lưu lượng nước trung bình của sông Đà Rằng

(qua trạm Cùng Sơn)

(Đơn vị: m3⁄4)

 

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lưu lượng

129

77

47

45

85

170

155

250

368

682

935

332

 

  • Tính lưu lượng nước trung bình tháng của sông Đà Rằng.
  • Vẽ biểu đồ thể hiện lưu lượng nước trung bình các tháng của sông Đà Rằng.
  • Nhận xét về mùa lũ, mùa cạn (mùa lũ vào tháng nào, mùa cạn vào tháng nào) và giải thích nguyên nhân.

Trả lời:

  • Lưu lượng nước trung bình các tháng của sông Đà Rằng: 273 m3/s
  • Vẽ biểu đồ đường: 

Vẽ biểu đồ đường

  • Mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 12, mùa cạn từ tháng 1 đến tháng 8 nguyên nhân là do lưu vực của sông Đà Rằng nằm trong khu vực có mưa vào thu – đông.

Từ khóa tìm kiếm: giải SBT địa lí 10 kết nối tri thức và cuộc sống, giải SBT địa lí 10 kết nối, giải sách bài tập địa lí 10 KNTT, giải SBT địa lí 10 bài 1: Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button