Tra Cứu

Giải SBT bài 14: Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thuỷ sản | SBT công nghệ 7 cánh diều

Câu 1. Hãy khoanh tròn vào các ý thể hiện nguồn gây ô nhiễm môi trường nuôi trồng thuỷ sản.

A. Chất thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp.

B. Chất thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp.

C. Nước thải sinh hoạt.

D. Nước thải đã được xử lí đạt chuẩn từ nhà máy chế biến thuỷ sản.

Câu 2. Hành động nào sau đây có thể làm giảm ô nhiễm nguồn nước?

A. Vứt bỏ vỏ chai, vỏ túi thuốc trừ sâu sau khi sử dụng ngay tại ruộng.

B. Bón phân quá mức.

C. Phun thuốc trừ sâu quá mức.

D. Sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc.

Câu 3. Chất thải từ hoạt động luyện kim là gì?

A. Hoá chất độc hại.

B. Phân bón.

C. Thuốc trừ sâu.

D. Vi sinh vật gây bệnh.

Câu 4. Hãy điền tên các biện pháp xử lí môi trường với các nội dung trong bảng cho phù hợp.

stt

biện pháp

Nội dung của biện pháp

1

 

Sử dụng một số loại vi sinh vật có lợi phân huỷ chất thải rắn trong ao nuôi

2

 

Sử dụng chlorine 2% để diệt khuẩn

3

 

Các tạp chất được lắng đọng dưới đáy ao, phần nước sạch ở phía trên được sử dụng để nuôi thuỷ sản

4

 

Sử dụng các vi khuẩn có lợi để chuyển hoá dạng nitrogen độc sang dạng không độc

 Câu 5. Những khu vực nào không được phép khai thác thuỷ sản?

A. Bãi ương giống các loài thuỷ sản.

B. Hồ chứa nước thuỷ điện.

C. Bãi đẻ các loài thuỷ sản.

D. Ngư trường khai thác cá.

E. Khu bảo tồn biển.

Câu 6. Những hành vi nào gây cản trở đường di cư sinh sản của các loài cá?

A. Khai thác thuỷ sản bằng nghề đăng chắn trên sông.

B. Xây dựng đập thuỷ điện ngang sông.

C. Khai thác cá trên biển.

D. Xây dựng đập thuỷ lợi ngang sông.

E. Nuôi thuỷ sản ở đầm, phá ven sông.

Câu 7. Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thuỷ A. Khai thác thuỷ sản bằng cách nổ mìn. sản?

B. Trồng rừng ngập mặn. C. Khai thác thuỷ sản bằng kích điện.

D. Xây đường dẫn cá vượt đập thuỷ điện.

E. Khai thác thuỷ sản sử dụng đăng chắn trên sông không đúng quy định.

G. Thả tôm, cá giống để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Câu 8. Hãy nêu hậu quả của việc xả nước thải chưa qua xử lí của nhà máy luyện kim vào thuỷ vực tự nhiên.

Câu 9. Hãy nêu một số hoạt động để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button