Tra Cứu

Giải SBT bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn

Hướng dẫn giải: Giải SBT bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn môn khoa học tự nhiên SBT khoa học tự nhiên 7. Đây là vở bài tập nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

14.1. Thế nào là âm phản xạ? Âm phản xạ có lợi hay có hại? Nêu ví dụ.

Trả lời:

Âm phản xạ là âm được dội lại khi gặp một mặt chắn. Âm phản xạ cũng có

thể có lợi, cũng có thể có hại. Ví dụ:

– Có lợi: người ta ứng dụng phản xạ của siêu âm để đo độ sâu của đáy biển

hoặc tìm khu vực đánh cá,…

 

– Có hại: âm phản xạ có thể gây ra tiếng ồn trong phòng kín,…

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button