Tra Cứu

Giải SBT bài 15: Đặc điểm dân cư xã hội Bắc Mỹ | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Châu lục nào có số lượng người nhập cư lớn nhất đến Bắc Mỹ trong giai đoạn 1530 – 1914?

A. Châu Âu.

C. Châu Á.

B. Châu Phi.

D. Châu Đại Dương.

Câu 2. Các dòng nhập cư đã mang lại thuận lợi nào sau đây cho Bắc Mỹ?

A. Nguồn lao động dự trữ lớn.

B. Tạo ra nhiều việc làm cho xã hội.

C. Giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

D. Giảm thiểu tình trạng thiếu lao động.

Câu 3. Nguyên nhân cơ bản của sự bất đồng trong văn hoá và sự phân biệt chủng tộc ở Bắc Mỹ là do

A. phát triển kinh tế không đồng đều.

B. các dòng nhập cư.

C. thiếu việc làm.

D. không đồng nhất về lối sống.

Câu 4. Các thành phố mới ở phía nam Hoa Kỳ đang mở rộng nhanh là do sự phát triển của

A. nông nghiệp.

B. công nghiệp khai thác.

C. công nghiệp kĩ thuật cao.

D. du lịch.

Câu 5. Một số thành phố ở Bắc Mỹ xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường là do

A. mật độ dân số quá đông.

B. không được mở rộng diện tích.

D. quá trình đô thị hoá nhanh.

C. người nhập cư đến ngày càng nhiều.

Câu 6. Quan sát hình sau:

a) Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Bảng 15. Một số đô thị ở Bắc Mỹ phân theo số dân năm 2019

Số dân

Tên đô thị

Từ 10 triệu người trở lên

 

Từ 5 đến dưới 10 triệu người

 

b) Hãy nhận xét về sự phân bố các đô thị ở Bắc Mỹ.

c) Hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của sự phân bố các đô thị ở Bắc Mỹ.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button