Tra Cứu

Giải SBT bài 15: Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật | SBT Địa lí 10

 

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.

1. Giới hạn của sinh quyển bao gồm

A. phần thấp của khí quyển, toàn bộ thuỷ quyền và phần trên của thạch quyển.

B. phần thấp tầng đối lưu, toàn bộ thuỷ quyển và thổ nhưỡng quyển.

C. phần trên tầng đối lưu, phần dưới của tầng bình lưu và toàn bộ thuỷ quyển.

D. phần thấp tầng đối lưu, phần trên tầng bình lưu, đại dương và đất liền.

Trả lời: A

2. Ý nào sau đây không đúng?

A. Sinh vật tập trung với mật độ cao nhất ở nơi có thực vật sinh sống.

B. Sinh vật phân bố không đều trong toàn bộ bề dày của sinh quyển.

C. Cấu trúc sinh quyển được xác định bởi hoạt động của cơ thể sống.

D. Khối lượng vật chất của sinh quyển nhiều hơn so với các quyển khác.

Trả lời: D

3. Nhân tố nào là nguồn dinh dưỡng cho nhiều loài sinh vật? 

A. Khí hậu.

B. Đất.

C. Nước

D. Con người.

Trả lời: B

4. Nước là thành phần tham gia vào hầu hết các hoạt động sống của sinh vật, là ……… của nhiều loài sinh vật.

A. thành phần 

B. điều kiện sống

C. môi trường sống

D. thức ăn

Trả lời: C

5. Các sinh vật cùng sống trong môi trường có mối quan hệ với nhau thể hiện qua

A. chuỗi thức ăn – lưới thức ăn và nơi cư trú.

B. lưới thức ăn, nơi ở và điều kiện sinh thái.

C. nơi ở, môi trường sinh thái và nguồn dinh dưỡng.

D. chuỗi thức ăn – lưới thức ăn và nguồn dinh dưỡng.

Trả lời: A

Câu 2: Dựa vào nội dung mục II, bài 15trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.

Trả lời: 

Câu 3: Những ý sau đây đúng (Đ) hay sai (S)? Đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi ý.

Trả lời: 

– Nhận định 1 – đúng

– Nhận định 2 – sai

– Nhận định 3 – đúng

– Nhận định 4 – đúng

Câu 4: Tìm ví dụ chứng minh con người vừa có những tác động tích cực, vừa có những tác động tiêu cực đến sinh quyển.

Trả lời: 

Tác động tích cực

Tác động tiêu cực

– Lai tạo và nhân giống ra những giống loài mới.

– Chỉnh sửa, làm biến đổi gen sinh vật.

– Mở rộng phạm vi phân bố của sinh vật thông qua cải tạo môi trường, xây dựng trang trại,…

– Khai thác quá mức các nguồn tài nguyên sinh vật dẫn đến cạn kiệt.

– Săn bắt các sinh vật quý hiếm, hoang dã.

– Xâm lấn, phá hủy môi trường sống của nhiều loài sinh vật.

– Các hoạt động sống của con người gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của các loài sinh vật.

Câu 5: Em hãy phân tích mối quan hệ giữa đất và sinh vật.

Trả lời: 

– Mối quan hệ giữa đất và sinh vật: Đất và sinh vật có mối quan hệ chặt chẽ qua lại với nhau cụ thể:

+ Đất vừa là môi trường sống, vừa là nguồn dinh dưỡng phong phú cho nhiều loài sinh vật. Đất là giá thể cho cây, cung cấp nước, chất khoáng, chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Nhiều loài vi sinh vật, động vật có môi trường sống trong đất, nhiều loài thường ở trong đất để tránh các điều kiện không thuận lợi. Độ phì của đất có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển và phân bố của sinh vật.

+ Các hoạt động sống của sinh vật diễn ra trong đất đóng vai trò chủ đạo trong hình thành đất. Rễ của các loài thực vật cung cấp các chất hữu cơ cho đất, giữ đất. Các vi sinh vật trong đất phân giải xác sinh vật sau đó tổng hợp thành mùn làm cho đất tơi xốp giàu dinh dưỡng. Động vật sống trong đất cũng làm biến đổi tính chất đất.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button