Tra Cứu

Giải SBT bài 18: Đặc điểm dân cứ, xã hội Trung và Nam Mỹ | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Đặc điểm nổi bật của dân cư Trung và Nam Mỹ là

A. chỉ có người da trắng.

C. người bản địa chiếm ưu thế.

B. chỉ có người da vàng.

D. sự đa dạng về chủng tộc.

Câu 2. Nguyên nhân nào sau đây làm cho Trung và Nam Mỹ có tỉ lệ dân thành thị cao?

A. Khuyến khích mở rộng các đô thị.

B. Mức sống và tỉ lệ sinh ở thành thị cao.

C. Nông thôn không có điều kiện để sản xuất và phát triển.

D. Dân cư từ nông thôn di chuyển đến thành phố tìm việc làm nhiều.

Câu 3. Tỉ lệ dân thành thị của Trung và Nam Mỹ có đặc điểm nào sau đây?

A. Cao gấp ba lần mức trung bình của thế giới.

B. Cao hơn mức trung bình của thế giới.

C. Thấp hơn mức trung bình của thế giới.

D. Luôn bằng mức trung bình của thế giới.

Câu 4. Sự kiện văn hoá nổi bật diễn ra hằng năm ở Trung và Nam Mỹ là

A. lễ hội hoá trang.

B. lễ hội té nước.

C. lễ hội bia.

D. lễ hội đua voi.

Câu 5. Nét độc đáo của văn hoá Mỹ La-tinh là sự hoà quyện văn hoá của B. người châu Âu và châu Á.

A. người châu Phi và châu Á.

C. người châu Âu và châu Phi.

D. người bản địa và người nhập cư.

Câu 6. Quan sát hình sau:

a) Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Số dân

Tên đô thị

Từ 15 triệu người trở lên

 

Từ 10 đến dưới 15 triệu người

 

Từ 5 đến dưới 10 triệu người

 

b) Nhận xét về sự phân bố các đô thị ở Trung và Nam Mỹ.

c) Tại sao khu vực Trung và Nam Mỹ có tỉ lệ dân thành thị cao nhưng mức sống của người dân còn thấp?

Câu 7. Hãy tìm hiểu và miêu tả về một lễ hội ở Trung và Nam Mỹ.

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button